Tagarchief: Natuurmonumenten

MAART 2010

Nieuws

Het is  enige tijd stil geweest. Oorzaak is de  ontwikkeling rond het Dwingelderveld. Er zijn een aantal procedures tegelijk gelanceerd en daarop zijn door ons zienswijzen ingediend- hetgeen gerust tijdrovend mag worden genoemd. De eerste reactie is thans te lezen op de sites van de ontwerp-inrichtings/voorontwerpbestemmingsplannen Midden -Drenthe- en Westerveld: niets wordt aangepast. We hadden ook weinig hoop- maar niet schieten is altijd mis en we gaan door.We gaan er wel van uit dat  wij bij de nieuwe gemeenteraad  en het nieuwe gemeentebestuur thans wel gehoor vinden om de  met eiken omzoomde prachtige weg tussen Eursinge en Achter het Zaand ( de weg Lhee-Kralo)te handhaven. Het kost een fractie van wat er anders wou moeten worden  bijgedragen om die weg op te lappen, zodat de  natuur toegankelijk blijft. Het besluit van de vorige raad is nooit gepubliceerd dus heeft geen rechtswerking. We begrepen, dat er kan worden ” teruggekoppeld” als het feest van het ontgronden en vernatten niet door mocht gaan…… Niemand heeft ooit begrepen dat  aanleg van andere verharde wegen ( van beton) in een N2000 gebied niet is toegestaan.   Of Nederland zich daar iets van aantrekt is weer een ander verhaal. Staatsbosbeheer kon natuurlijk het geduld weer niet bedwingen en heeft de laatste  exoten  in het bos alvast omgezaagd, dan is daar gelukkig geen twistpunt meer over. Wij hebben bij de hoorcommissie in Assen – naar aanleiding van onze zienswijze inzake d e WILG- hier onze verontwaardiging over laten blijken.Zeker omdat wij de Provincie om handhaving hadden verzocht. Daarom hebben  aangifte gedaan bij het Functioneel Parket. Dat zou U trouwens ook kunnen doen als u  ziet dat er kap plaatsvindt in de bossen.

Drents Friese Wold.

De Woudreus heeft  zich weer laten horen op de bijeenkomst begin maart. We zijn aangenaam verrast dat  onze suggesties over het ten grave dragen van een beheer-en inrichtingsplan ten gunste van een wettig voorgeschreven beheerplan, lijkt te worden overgenomen. Maar gekapt wordt er nog, zo vernamen we van een van onze trouwe aanhangers. Wat die machines aan bodemstructuur vernietigen kost honderden jaren om te herstellen, ALS het ooit nog wat wordt. Niemand die zich dat afvraagt. Dat telt niet in het beleid?

Natuurmonumenten

Binnenkort spreken we weer met Natuurmonumenten.Er blijkt meer te zijn gekapt  dan ons was verteld.Andre Donker vond ruis in de communicatie geen goede zaak, dus hij komt er binnenkort op terug.

December

Promotie en symposium

Arjen Buys (Alterra) heeft  de Woudreus twee keer geinterviewd. Dit naar aanleiding van de  protesten die wij op niet mis te verstane wijze laten horen  naar aanleiding van de kap in de Staatsbossen. In september is hij gepromoveerd: het proefschrift heette : Public Natures. Social Respresentations of Nature and Local Practices. In november volgde een symposium met als titel Burgers, beleid en natuur. Daarbij is onze folder in een pps opgenomen. Vinden we prima.  Een klein berichtje hadden we wel op prijs gesteld, maar helaas, dat  ontbrak. Het geeft aan dat wij als organisatie serieus worden genomen. Dat is maar goed ook, want wij vertegenwoordigen nog altijd 9000  burgers die ons met handtekeningen hebben gesteund! De Woudreus zal zich blijven inzetten om de ongebreidelde kap in de bossen aan de kaak te stellen.

Excursie Natuurmonumenten.

De Woudreus is  9 november op bezoek geweest in Berkenheuvel, op uitnodiging van Natuurmonumenten. We zijn rondgeleid langs diverse percelen. Een van die percelen stond op de nominatie gekapt te worden. Dank zij Rob Chrispijns aanwijzingen dat hier een aantal rosselboleten stond, dank zij larixen, worden dit vak gespaard. Totdat ook zij te natte voeten krijgen helaas. We betreuren dat beleid maar het lijkt landelijk erin geheid. Desalniettemin was het een leuke geste die we bijzonder waarderen. Dank Natuurmonumenten, en graag tot een volgende keer!

Zienswijzen Dwingelderveld

Ter inzage liggen de volgende documenten:

-concept bestemmingsplan Westerveld, Middenveld en De Wolden tot 31-12

-inrichtingsplan Dwingelderveld op grond van de Wilg tot 0601. Hierin staat de weg Lhee -Kralo! Het feit dat er 1500 90- jaar oude eiken worden gekapt langs de weg  voor de ruimtelijke beleving, slaat werkelijk alles.

-Merbeoordeling ( die zou niet hoeven): tot 0601. De Grontmij komt met interessante nieuwe visies. Het lezen waard.

Alles is digitaal te downloaden. We raden u aan uw zienswijze bij alle 3  in te dienen. De Woudreus is in ieder geval druk bezig. We zijn het er niet mee eens dat een Europees beschermd gebied kan worden heringericht voor landelijke doelstellingen-  ten koste van de biodiversiteit,  zoals de jeneverbes (jawel!) en de bossen. Te vrezen valt ook dat de  omringende beekdalen de grondwaterstijging wel degelijk zullen ondervinden. Het kan niet anders: er zijn waterlopen van het Dwingelderveld naar de omgeving: van beekdal tot beekdal. Kortom: de bevolking wordt “uitgerookt”……..