Tagarchief: Klimaatakkoord

Nieuwsoverzicht

Waarde lezer,

Het eerste kwartaal 2020 is ruim gepasseerd.

Eindelijk krijgt u van ons een nieuwsoverzicht. Een aantal onderwerpen passeren de revue, te weten: Coronavirus in relatie tot het Klimaatarrest en de overheidsreactie op het arrest, zonder ter wachten op het advies van de daartoe aangestelde Commissie Remkes, het huidige natuurbeheer dat geen verandering lijkt te krijgen maar eerder intensivering, de branden, bossenstrategie, biomassa en ontbossing: wat Nederland presteert vergeleken met de Amazone.

CORONA, KLIMAATARREST EN ONZE OVERHEID

De Hoge Raad heeft gemeend de Staat te bevelen wat Urgenda vindt en wil, daartoe uiteraard gesteund door GroenLinks. Het Corona virus heeft in wezen al aan de wensen van de milieuorganisaties voldaan, maar onze overheid liet er geen gras over groeien en gaat toch stikstof maatregelen nemen. Dat is recentelijk bekend gemaakt. Dat betekent dus boeren uitkopen en ammoniak ruilen voor stikstofoxiden.
Meer hierover zie deze links:
Lees het volgende artikel op wyniasweek.nl:

Aan het Urgenda-klimaatarrest is met de Corona-maatregelen wel voldaan

Komende 10 jaar gaat het kabinet 5 miljard besteden aan allerlei stikstofmaatregelen Uiteraard natuur”herstel”, gebieden vergroten, (alweer) boeren uitkopen, stikstofruimte die vrijkomt gebruiken voor andere stikstof emittenten, maar niets over ander natuurbeheer, dat dringend nodig is. Een politieke domme en door politiek en milieu-prop gedram gedreven beslissing die geen rekening houdt met de huidige omstandigheden die dramatisch zijn.

Waarom is niet gewacht op het advies van de commissie Remkes, die speciaal is aangesteld voor het stikstof-dossier? Dat is op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk bestuur.

Dom is ook, om het natuurbeheer los te koppelen van het stikstof en bos-dossier, waarvoor immers een bossen strategie zou zijn opgetuigd. Het bos heeft er alles mee te maken, omdat Natura 2000 stikstof gevoelige Habitats meent te moeten aanleggen en ten onrechte roept dat dit Brussels dictaat is. Dat is onjuist en in strijd met het Streetman arrest en de eerdere jurisprudentie van het Hof, nee, niet de Raad van State. Maar de laatste hoort ook uitvoerder te zijn van de richtlijnen en de jurisprudentie van het `Hof! Helaas – dat is vanaf het begin van de implementatie het geval- is de Raad dat niet. Dat heeft schrijnende gevolgen.

Zie over het wanbeheer in o.a. de Peel en recentelijk de enorme branden:
Het huidige beheer faalt aan alle kanten. De branden in de natuurgebieden op veel plaatsen in Nederland, en in de Peel al voor de tweede keer in hetzelfde gebied van de Deurnese Peel, komen door de manier van beheer van het gebied.
Het vuur is niet uit te krijgen omdat er geen brandgangen zijn. Staatsbosbeheer wil iedereen weren in het gebied en daarom is het zo ontoegankelijk gemaakt.

Lees hier:

De onveiligheid voor dieren in het gebied en mensen in de buurt wordt veel te groot bij de veranderende weersomstandigheden. De extreme droogte in het voorjaar al het derde jaar op rij zorgt ervoor dat een ondoordacht weggegooide sigaret aan de rand van het gebied desastreuse gevolgen heeft.

50 jaar geleden moesten er om de 100 meter brandgangen door een gebied lopen, zodat de brandweer er snel bij kon.  Dat is losgelaten met hoge kosten en gevaarlijke situaties tot gevolg.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193031/Brand-in-de-Deurnese-Peel-is-een-van-de-grootste-Nederlandse-natuurbranden-ooit

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193455/Dit-doet-de-enorme-brand-met-de-natuur-in-de-Deurnese-Peel-DRONEBEELDEN

Misschien is dit ook een argument voor de Tweede Kamer om ander bosbeheer af te dwingen bij de minister?

Een andere Milieu- organisatie, MOB, staat alweer klaar om naar de rechter te gaan. Voor de stikstof, maar wie keert de praktijken van de natuurbeheerders waar subsidies prevaleren boven goed natuurbeheer?

Wordt vervolgd.

BOSSENSTRATEGIE

Tot onze teleurstelling is de bossenstrategie in feite geruisloos eind vorig jaar aangenomen, (zonder dat er op onze brief van augustus is ingegaan) en met Koreaanse meerderheid aangenomen door de Provincies. Weliswaar zijn een aantal deelnemers van het Netwerk nog in gesprek geweest met het Ministerie, begin dit jaar, niet wetende dat dit dossier in wezen al rond was. Rare zaken.
Er zijn wellicht nog opties om in gesprek te blijven over beter bosbeheer met onze expert, samen met een aantal afgevaardigden. We wensen hen alle succes.

Te vrezen valt helaas dat het er onverminderd slecht blijft voor het bos. Want als het ambtelijk keurkorps de natuurbeheerders en andere beleidsbepalers en hun “adviseurs” geen serieuze pogingen wagen om het wanbeheer in de bossen aan te pakken EN eindelijk bos te gaan aanplanten op een wijze die goede bossen in de toekomst kan leveren, en massaal herplanting wat is kaalgekapt zien wij het somber in.

Leest u maar eens wat er weer voor schoons op de plank ligt aan plannen om de Vogel- en Habitatrichtlijn verder te verminken.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/04/17/kamerbrief-over-verzamelbrief-natuur

BIOMASSA

Biomassa heet ten onrechte groene energie. Voor wie niet weet wat dit is, weer een film voor u:
https://vimeo.com/388025992
Verder nog een link naar vrij links:
https://www.vrij-links.nl/rubriek/klimaat-energie/massale-bomenkap-voor-een-papieren-werkelijkheid-het-biomassadossier/

Dat biomassa bestaat uit reststromen zijn uit het groenbeheer is helemaal niet waar. Er verdwijnen oude bossen in ovens die overal als paddenstoelen uit de grond worden gestampt. Zelfs oude spoorbielzen worden in de schoorsteen gestopt. Dit zijn zeer gevaarlijke afvalstoffen die in een afvalverbrander thuishoren, maar die ook in de zogenaamde groene energie pijpen terecht komen. Een uitgebreide film die het groene element haarfijn neersabelt ziet u in de nieuwe documentaire van Jeff Gibbs en Michael Moore:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3136&v=Zk11vI-7czE&feature=emb_logo

POT VERWIJT DE KETEL

Het Wereldnatuurfonds maakt zich-terecht- druk over het Amazonegebied:
“Bijna 20 procent van het Amazonegebied is al ontbost, en we naderen het ‘point of no return’, wanneer het woud zal veranderen in savanne”, zegt Mauricio Voivodic, directeur van de Braziliaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds (WWF).
www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/ontbossing-amazonegebied-in-brazilie-op-hoogste-niveau-sinds-2008~abb0fa1d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Fijn dat ook Greenpeace zich met drones inzet voor behoud van het tropische oerwoud in het Amazonegebied (uw flyer van 20 april 2020).

Maar het Hollandse hemd is nader dan de Braziliaanse rok:
In onze eigen Nationale Parken, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, verdween afgelopen jaren een hoger % bos zónder Greenpeace protesten…
www.woudreus.nl/new/?cat=3 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten overtreffen Bolsonaro als ontbossers vele malen…

Rood: ontbossing Drents-Friese Wold

Rood: ontbossing Dwingelderveld

www.globalforestwatch.org/map/country/NLD/1/12?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOmZhbHNlLCJoaWRlTGVnZW5kIjp0cnVlfQ%3D%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1Mi44MjE4MTg4NDY5NDEwNiwibG5nIjo2LjQ0NTE3OTI3MDQ1MTkwNH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoxMS43MjYxMzgyNDMyMjYxMDEsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZSwiYmJveCI6W10sImRyYXdpbmciOmZhbHNlfQ%3D%3D&menu=eyJtZW51U2VjdGlvbiI6IiJ9&treeLoss=eyJpbnRlcmFjdGlvbiI6e319

Less green, no peace in eigen land?

Volgende keer:

Het Holtingerveld, ook N2000 gebied.   ~Zie Eunis:

https://eunis.eea.europa.eu/sites/NL9801071#tab-designations

Daar is en wordt ook zeer druk heringericht, en dat krijgt van ons onvoldoende aandacht, hetgeen ten onrechte is. Een voorproefje krijgt u van Meldpunt Bomenkap:

 Als er iemand die daar woont ons verder  kan informeren houden we ons aanbevolen.