Categoriearchief: Documentatie

omvorming natuur catastrofaal voor roofvogels

Drents Friese Wold                                                                                                              We zagen de recente grootschalige kaalkap, dit keer langszij Oude Willem in het Drents Friese Wold.                                                                   Ornitholoog Rob Bijlsma heeft geen goed woord over voor het nieuwe beleid van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer: “Onder gebruikmaking van vierkleurenfolders en hooggestemde idealen verwoesten ze bestaande leefgebieden”.  Het gaat hier om de grootschalige houtkap in de bossen, zelfs in het broedseizoen.

De roofvogels zijn altijd onderhevig geweest aan vervolgers, maar de terreinbeheerders zorgen voor meer nestverstoringen dan alle andere vervolgers samen voor elkaar krijgen, aldus Bijlsma. Merkwaardig is dan ook dat de terreinbeheerders menen dat ze het goed doen. Dat ze kappen om de biodiversiteit te vergroten, de exoten een halt toe te roepen en om achterstallig onderhoud te verrichten. De waarheid is dat er in delen van de boswachterij het Drents-Friese Wold al zoveel is gekapt dat de lokale roofvogelbevolking voor meer dan de helft is verdwenen. De plukjes bomen die overblijven, waarin de vogels kunnen broeden aldus de heren natuurbeheerders, zijn voor predatoren als de havik uitgelezen plekken om daar de slachtoffers alsnog uit de boom te plukken.