Help mee!

 

Financiële steun

Stichting Woudreus draait louter op vrijwillgers en voor het voeren van actie zijn financiële middelen keihard nodig. Wilt en kunt u een bijdrage geven aan onze stichting, dan is uw schenking meer dan welkom op rekening nummer NL18 RABO 1339 335 670

tnv T.Jonkhoff, Paalakkers 4, Appelscha.

Geef een reactie

Stichting de Woudreus