Stichtingsbestuur en -statuten

Bestuur

Hier vindt u het overzicht van onze bestuursleden.

Naam
Functie
Woonplaats
<div< div=””> </div<>
Mieke Vodegel-Versteeg
Secretaris
Lhee
Tsjalling Jonkhoff
Penningmeester
Appelscha
Piet Broks Lid Lheebroek
Rob Chrispijn
Lid
Vledderveen
Jan Kits Nieuwenkamp
Lid
Vledderveen
Johan Vodegel Lid Lhee
Annie    Koopman
Lid
Vledder

Statuten

Hier kunt u onze statuten downoaden zoals deze zijn vastgelegd bij de oprichting van onze stichting.

Statuten Stichting de Woudreus

Stichting de Woudreus