Staatsbosbeheer pleegt verdere roofbouw Drents Friese Wold

Op de webstek van het Drents Friese Wold gaf de boswachter ons het treurige nieuws dat er weer kap van exoten op het menu staat. En niet zo een heel klein beetje!!

Het betreft een mooi oud stuk bos, een van de laatste , in het Drents Friese Wold.

De laconieke opmerking van de boswachter dat bos bos blijft is werkelijk schandalig en onaanvaardbaar: je zaagt een stuk bos om van bijna honderd jaar oud, de habitat van talloze soorten is foetsie, het is ronduit moord,  je vernielt de bodem en het bodemleven er gratis bij ; en dan durf je glashard te beweren dat bos bos blijft? Als een boswachter in ernst dit durft op te schrijven dan is er echts iets heel erg mis. Voor veel mensen hebben bomen ook een grote emotionele waarde.  

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.

Daarom moet er meer aandacht komen voor de bescherming van bos en van oude monumentale bomen, die vele mensenlevens kunnen blijven staan. Je zou toch denken dat onze bosbeheerder werkzaam bij Staatsbosbeheer daar eerst en vooral bij stil stond! Behoud gaat voor vernieuwen! 

Je wurgt de kat van de buurvrouw toch ook niet en geeft  dan 4 tientjes en je zegt haal maar een kitten uit het asiel? Het is net zo perfide.

Over misschien een eeuw mogen die armzalige sprieten die SBB een keer neerzet bos worden genoemd, maar niet nu. Het blijft dus geen bos. Het is zeker geen een op een vervanging.

Het is in deze tijden niet uit te leggen dat je deze roofbouw nog durft te plegen in tijd van CO2, klimaatverandering en luchtvervuiling!

Maar SBB gaat lustig voort.

Het is een gotspe: dit geschiedt ook nog zonder vergunning: de slager keurt zijn eigen worst;  de Gedragscode wordt toegepast- dat regelrecht in strijd is met de Europese Regelgeving: er is allereerst een passende beoordeling vereist, want je vernietigt  de beschermde habitat van de Wespendief en/of Zwarte Specht en die moet je volgens de verplichtingen  de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn  ex art. 6 lid 2 t/m 4 jo 7 HR behouden– of het nu naaldhout is of iets anders dat je niet aanstaat, dat is totaal irrelevant-, je komt niet eens door de fuik van de passende beoordeling – 

zou je dat wel doen, dan pas gaan we praten over ADC criteria. (Alternatieve Oplossingen, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compensatie). Welnu, er zijn Alternatieven: laat staan, en bovendien is er GEEN sprake van dwingende reden van groot openbaar belang).Compensatie komt dus in deze toetsing helemaal niet voor want je mag niet kappen.

Deze ingreep is dus niet toegestaan in een Vogelrichtlijngebied.

Het verdienmodel heet hier Boswerkzaamheden: