Nieuwsbrief

Geachte Donateurs en Sympathisanten,

De petitie die wij een maand geleden zijn gestart i.v.m. de toenemende grootschalige bomenkap in ons land: https://beternatuurbeleid.petities.nl is inmiddels door meer dan 11.000 mensen getekend! “Wij” zijn een samenwerkingsverband tussen Stichting de Woudreus (Drenthe), Stichting tot Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduinengebied en de Bomenstichting Achterhoek. Deze petitie wordt mede ondersteund door 20 andere bomen-, natuur- en belangenorganisaties:

 https://bit.ly/2SMWaxy. Zegt het voort!

Zoals bekend heeft het interview van Edith Hazelzet met voormalig kritisch directeur Staatsbosbeheer een stroom van artikelen teweeg gebracht in de media.

U kunt deze publicaties vinden op: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/03/publicaties-mbt-de-ontbossing-in.html

        Een aantal van u heeft over deze grootschalige kap intussen al ingezonden brieven gestuurd naar de diverse Media. Dat stellen we zeer op prijs, want het is van groot belang dat het onderwerp onder de aandacht blijft. Wie volgt?

Helemaal mooi wanneer u de petitie link erbij vermeldt:

https://beternatuurbeleid.petities.nl

Inmiddels hebben Nieuwsuur, De Monitor en Trouw contact met ons opgenomen en hebben wij deze media ruim voorzien van voorbeelden uit het hele land van de toenemende zeer schadelijke kaalkap. Nieuwsuur wijdde hier al enkele uitzendingen aan, en de Monitor plaatste intussen al een aantal artikelen op hun website (zie Publicaties).

De Monitor zendt uit op zondag 31 maart om 22.40uur op NPO2.

Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen hebben wij een Kieswijzer samengesteld; daarvoor hebben we alle fracties van deelnemende partijen in alle Provincies gevraagd een vragenlijst te beantwoorden. Relatief weinig partijen hebben gereageerd. Uit de reacties krijgen wij sterk het gevoel dat de meerderheid van de fracties m.b.t. natuur de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt! Dit is zorgelijk, want natuurbeleid moet wel voornamelijk van de Provincies komen!

U kunt de Kieswijzer per Provincie vinden op: https://www.iabac.org/nl-election-2019/.