GEBAKKEN LUCHT

Uit de krant:

Gemeente Westerveld kwam in het nieuws met een foto van de wethouder die blijmoedig een boompje vasthield om te planten voor een boomgaard bij een school in Havelte Het planten van de fruitbomen is onderdeel van een breder programma binnen de gemeente Westerveld, gericht op het vergroten van de biodiversiteit. De boomgaard aan het Schukkingpad in Havelte is met de reconstructie het tweede dorp met een gemeentelijke fruitboomgaard. Ook Uffelte heeft een gemeentelijke boomgaard, de Amaliahoeve. Het onderhoud wordt, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, door vrijwilligers uitgevoerd.

Gemeente De Wolden was deze week ook in het nieuws. De gemeenteraad had behoorlijk opgespeeld dat het anders moest met het groen en dat men niet zo makkelijk bomen om moest kunnen kappen. Een en ander resulteerde in een dik verhaal over de liefde voor openbaar groen, waarvoor 16.000 euro meer werd uitgetrokken. De betrokkenheid van de bevolking bij groen is groot, glundert de wethouder.

 

Een paar dagen later .

Sprookje verstoord. Boompjes stuk.

Gemeente de Wolden gaat weer een fietspad aanleggen. Gemeenteraad voteert 6 ton aan euro’s daarvoor, inclusief bijdrage Provincie. Een foto enkele dagen later laat zien hoeveel bomen daarvoor al dan niet in een boswal moeten worden omgekapt om dit te bewerkstelligen. En hoe dik die zijn in doorsnee.

Herinrichting

Gemeente Westerveld geeft deze week een omgevingsvergunning af voor het kappen van 58 volwassen linden eiken en esdoorns voor herinrichting van het Piet Soer Plein in Havelte. Weliswaar komt er meer groen daarna dan thans, zeggen de plannen, ( echt allemaal bomen???) maar er moet voorlopig wel heel erg veel oud groen wijken. Hiermee komt veel CO2 vrij.En verdwijnt biodiversiteit. Het zal tientallen jaren duren voor de jonge bomen diezelfde waarde hebben.

Exotenhaat:

In Havelterberg moeten 7 Amerikaanse eiken 2 berken en een beuk wijken. Waarom? Uitzicht of herinrichting?

 

Dit roemen van de fruitbomen en al dat moois over biodiversiteit vergroten heet ook wel gebakken lucht ofwel ophypen van lucht, want deze gemeenten zijn beide meesters in het downplayen van ingrijpen dat aan veel oude bomen het bestaan kost!

 

Laat kapseizoen ingezet en liegen of het gedrukt staat

Bergen snippers liggen nu op de plek waar zakken hennep-afval zijn gedumpt in het Dwingelderveld: het geweld breekt los. Haveloos liggen de door de stormen omgevallen stammen nog dwars over de paden. Benieuwd wat er daarmee gebeurt.

 

Verder in het nieuws de leugen die regeert in het Drents Friese Wold:  Het Drents Friese Wold staat deels onder water vanwege de overvloedige regenval. Geen boom staat daar meer overeind. Paden zijn compleet aan gort gereden. Het lijkt net alsof de Vandalen en Visigoten langs zijn geweest. Dit heet herinrichting, zo roept een opgeklopte kop van een artikel. Met subsidie beloond.

Maar,zo vervolgt het artikel, dat is zo goed want het Drents Friese Wold is aangewezen om nat te zijn. En de boswachter zegt het ook.

Nou dat is het helemaal niet. Drents Friese Wold is grotendeels Vogelrichtlijngebied en daarin zijn 2 vogelsoorten met hun habitat aangewezen, wier habitat naaldbossen zijn:

De Wespendief en de Zwarte Specht. In het Eunis Formulier staat duidelijk daarom aangegeven dat het Drents Friese Wold bestaat uit 80%naaldbos.

Als een VR gebied eenmaal is aangewezen door Europa en later als VHR gebied in 2004, dan is het klaar over en uit een geldt artikel 6 lid 1 van de Hr dus niet. Enkel artikel 4, 4 Vogelrichtlijn en art. 3 Vogelrichtlijn.

Er moet worden beschermd en behouden wat bos is: dat moet ingevolge artikel 6 lid 2/6.4/jo art 7 Hr. Dus niks omvormen: gewoon houden wat je hebt. Behouden en behoeden.

En dat gaat VOOR ALLES. (Heeft u wel eens een Zwarte Specht gehoord? Fantastische ervaring)

 

Een ander deel DFW is later aangewezen als Hr gebied.

Kennelijk dus met de bedoeling om te gaan tuinieren en artikel 6 lid 1Hr OVERAL in het gebied ten koste van de aangewezen soorten van toepassing te doen zijn.

Zelfs in het Nederlandse Aanwijzingsbesluit staat niet dat het Drents Friese Wold nat moet worden.

Het druist onder meer in tegen de richtlijnvereisten, tegen het Aanwijzingsbesluit en gaat tegen de jurisprudentie in van de hoogste rechter van Europa, het Hof van Justitie.

Dus dat deze 80 jaar oude naaldbossen moeten worden gekapt of omgevormd of onder water gezet is liegen of het gedrukt staat.  Jammer dat de journalisten niet meer in staat zijn om zelf op onderzoek uit te gaan.

Politiek die de eisen van de richtlijnen, de arresten van hoogste rechter negeert,  de bevolking misleidt, de omgeving met subsidie verwoest en nog beloond wordt voor dit nationaal wanbeleid in apolitek Brussel, staat op gespannen voet met de eisen van een rechtstaat.

Albert Camus:

“La Politique et le sort des hommes sont formés par des hommes sans ideal et sans grandeur.Ceux qui ont une grandeur en eux ne font pas de politique”