Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018

Waarde lezers,

 

Aan het eind van dit jaar wenst de Stichting U en de Uwen fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2018.

2017 is geen succes geweest voor de bossen. Er is opnieuw veel gekapt en niets herplant. Voortgegaan wordt met verdere kaalslag en vernietiging van het bodemleven door de zware machines die de bomen als luciferhoutjes te lijf gaan en in stukken hakken om ze vervolgens te verpelleten.

Het is verbazingwekkend en in wezen schandalig dat bos zo laag in de pikorde staat bij de huidige natuurbeheerders. Want met de verwijdering van bossen verdwijnen ontelbare soorten voorgoed doordat de habitat is vernietigd.

Waar men zich keert tegen de intensieve veehouderij, staat het de natuurbeheerder kennelijk vrij om het bos te zien als een plantage, zonder aan planmatig bosbeheer te hoeven doen en voor de kap van oud bos nog SDE subsidie voor te vangen ook.

In 2013 is   op basis van het Energie-akkoord – tegen het advies van het KNAW en het vorige Parijse klimaatakkoord in- , door partijen en regering besloten bos als brandhout te bestempelen en het daarbij  nog duurzaam te noemen.

 

Gevolgen rampzalig

Dat zullen we weten. Ook in Drenthe zijn de gevolgen schokkend. Niet alleen complete boskap, ook de stevige dunning en de zogenaamde’ open plekken’ zorgen ervoor dat er geen aaneengesloten habitat meer is: anders dan de riedel van de natuurbeheerders , is dit funest voor de biodiversiteit !

Wat de ontbossing nog erger maakt. We staan qua tempo gelijk aan de boskap in de Amazone.

Hoe anders kan men omgaan met de bossen.

We wijzen met nadruk op het feit dat er ander bosbeheer mogelijk is. Het levert nog meer op ook als men perse hout wil oogsten. Maar dan verniel je niets meer.

We wijzen opnieuw op het opzienbarend artikel uit 2016 van boswachter Peter Wohlleben uit 2016   Deze boswachter heeft geleerd om het bos te lezen

https://www.groene.nl/artikel/bomen-helpen-elkaar

We zijn het niet helemaal met zijn visie eens over naaldbossen maar je kunt niet alles hebben. Naaldbossen hebben wel degelijk iets te bieden!

Want:

Oude bossen bestaan nauwelijks meer. Bossen krijgen de kans niet om oud te worden. Van onze bossen profiteren vleermuizen, kruisbek, uilen roofvogels, zwarte specht en sinds een paar jaar boommarters….;

De bossen bieden beschutting tegen weer en wind en houden de bodem vast; zie nogmaals de film over de bomenman https://youtu.be/HkZDSqyE1do

Daarnaast fungeren zij als luchtzuiveraar. Door hun fijne bladstructuur filteren zij zelfs twee maal zoveel vervuilende stoffen uit de lucht, vergeleken met loofbossen.

Naaldbossen zijn een lustoord voor paddenstoelen en mossen;

Oude bossen kunnen veel CO2 opnemen;

Ze houden regenwater vast en bij verwijdering krijg je erosie en verdroging van de bodem; dat zij verdroging veroorzaken is onzin;

Bezoekers prefereren bos boven kale vlakten.

 

Stichting De Woudreus heeft alle gemeenten in Drenthe verzocht zich in ieder geval hard te maken voor het planten van bij voorbeeld een levensbomenbos of een voedselbos. Dit omdat bossen en bomen ook voor ons onmisbaar zijn.

We hopen op althans een positieve reactie…………

 

In het nieuwe jaar zal dit verzoek uitgaan naar de provincie. Wellicht zal dit navolging krijgen in de andere provincies.

We zullen proberen om bosbehoud en aanplant van nieuw bos, in welke vorm ook, met andere bomenstichtingen in het land verder te promoten.

 

Namens het bestuur,

Mieke Vodegel