Nieuws

Nog meer herinrichting

Frederiksoord gaat het Sterrebos heringerichten. Het was al zo oud, dat moest kennelijk hoognodig gekapt. Het werd immers aangelegd in de 17e eeuw door de familie Van Heloma. De schoonheid van die mooie statige bomen is evenwel onbetaalbaar. Het bos had gewoon Rijksmonument moeten zijn. Onaantastbaar.Bij de wet beschermd.                                                                                                    Dagblad van het Noorden:‘ Het ongeveer 50 hectare grote bos is al enkele eeuwen oud. ,,Het was er al voordat Johannes van den Bosch hier 200 jaar geleden zijn Koloniën stichtte”, weet directeur Minne Wiersma van de Maatschappij. Tot nog toe is het in de eerste plaats een productiebos. De opbrengst van de houtverkoop is een belangrijke bron van inkomsten voor de Maatschappij. ,,Maar het bos heeft dus een lange geschiedenis en bovendien een andere uitstraling: er wordt veel in gewandeld.”

Actiegroep ‘Ja natuurlijk Westerveld’In de omgeving groeide de afgelopen jaren de weerstand tegen de bomenkap in het Sterrebos. Er werd een actiegroep gevormd: Ja natuurlijk Westerveld. Vorig jaar zomer zetten meer dan 3000 omwonenden hun handtekening onder een petitie tegen de houtproductie. Minne Wiersma laat weten dat het nu opgestelde projectplan is afgestemd met de actievoerders.

Maar toch. Een grootschalige sloop van eeuwenoud bos is onverteerbaar. Ook al komt er de verplichte herplant voor terug met uitkijktoren, wandelpad etc.

 

Uit het hart gegrepen

De Woudreus kreeg de volgende ingezonden brief toegestuurd, gepubliceerd op twitter:

Als er een soort kappers is die ik met argwaan volg, dan zijn het de bomenkappers. Nergens lijkt een boom zijn leven nog zeker te zijn. Onlangs nog zag ik twee mannen verlekkerd staan kijken bij een imposante reus. Een kettingzaag in hun handen. Het slachtoffer gilde op hoge toon: blijf van me af! Laat me staan! Helaas, het was tevergeefs. Tandenknarsend beet de zaag zich vast in de bast van de oude boom, die er zo veel jaren had gestaan en er decennia over had gedaan om tot zijn huidige omvang en grootte te komen. Er is in dit land geen respect meer voor de ouderdom. Altijd is er wel een reden te verzinnen waarom bomen het veld moeten ruimen. Hij heeft een verkeersdode op zijn geweten, is ziek of kan dat op elk moment worden. Of hij is zelfs 200 jaar oud geworden ! Gaat zo een boom in de rui dan kunnen er zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor het uitglijden van een toevallige passant?

De gemeente Den Haag spant de kroon in boomvijandig beleid. De afgelopen jaren ging de zaag in duizenden exemplaren. Vaak van respectabele leeftijd. Geruisloos verdwijnen in steeds meer steden en dorpen bomen. Lommerrijke lanen, straten en pleinen ondergaan een complete kaalslag. Gelukkig groeien overal protestbewegingen tegen onbezonnen kappen, waar veelal jonge, bomenhatende managers verantwoordelijk voor zijn, de Jantjes Beton. Wie de gemeentelijke meldingen volgt ziet tot zijn schrik dat er niettemin nog heel wat slachtoffers op de dodenlijsten staan, wachtend op hun executie. Terwijl we hele bomen opzetten over luchtkwaliteit en biodiversiteit, worden stand en land in rap tempo ‘ontgroend’. Weg met de onontbeerlijke longen. Ook in de Nederlandse bossen legt boom na boom het af tegen het geweld van bomenkappers. Doen economische belangen hier een flinke duit in het zakje? De groenorganisaties zijn immers in het kader van de veel geroemde marktwerking verzelfstandigd en hout kun je goed verkopen. Natuurlijk wordt niet zomaar gekapt. Met “onderhoud” en “terug naar vroeger” wordt het publiek gepaaid. In 1800 waren hier stuifzanden en heidevelden en wat al niet meer. En daarvoor dan? Lachwekkend dat geknutsel met natuur. Onze overheden roeren luid de trom over de vernietiging van bossen elders in de wereld. Het is het bekende liedje van de balk en de splinter. Ik overweeg bij de volgende verkiezingen mee te doen met een eigen lijst om boomvriendelijk beleid op de politieke agenda te krijgen. Er is vast en zeker breed maatschappelijk draagvlak voor. “Partij voor de bomen”. Ik reken op uw stem en steun.”

Was getekend: Ds.J.Belder