ONTBOSSING IN NEDERLAND BEVESTIGD

Ontbossing Dwingelderveld als voorbeeld : woudreus in rtl-nieuws:Op 22 september jl. zond RTL nieuws uit over dit onderwerp en hierin wordt o.a. ook De Woudreus bij de kaalslag in het Dwingelderveld geinterviewd, zie de link: RTL Nieuws: RTL Nieuws – Laat https://www.rtlnieuws.nl/uitzendingen/rtl-nieuws-laat-1381

( nb :uiteraard is er geknipt: er moet een stijl zijn die de makers willen: de boodschap vindt u op deze webstek)

Eindelijk

Trouwe volgers zullen het met ons eens zijn en zich afvragen waarom er eerst nu wat paniek in de tent komt. Of heeft het een dubbele bodem?  Immers het energieakkoord uit 2013 en het beleid hier te lande laat ontbossing zonder herplant al jaren onbestraft: erger nog: nu vangen de kappers 2x” eerst SDE+ subsidie en dan life + voor herstel van wensnatuur. Dat dat herstel nauwelijks lukt blijft onvermeld. Ga eens kijken langs de A28, en eerder het plankenpad: dan heeft u een mooi voorbeeld van ontbossing, milieucriminaliteit en mislukte wensnatuur: daders zijn de overheden die geen wetten respecteren. En de bosbeheerders die een vrijbrief hebben bos te vernielen en te verpatsen in plaats van het te beschermen.

Jaarlijks 1350 ha minder sinds 2015                                                                      Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders. Bij het bepalen van het klimaateffect zijn de bruto ontbossingscijfers van belang. Bij ontbossing komt de koolstof die is opgeslagen in de boombiomassa en het strooisel in één keer vrij en zorgt gemiddeld voor een emissie van 499 ton CO2 per hectare,

Terwijl na aanplant van nieuw bos de vastlegging circa 40 keer langzamer gaat.De bedachtzame lezer zal denken: waarom blijven ze er dan niet van af??Welke idioot heeft bedacht dat bos in de oven moet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Waar de opname van het broeikasgas CO2 in bossen wereldwijd een belangrijke rol speelt in het tegengaan van klimaatverandering, draagt ontbossing juist bij aan emissies van dit broeikasgas. Als partij in het VN- klimaatverdrag en het Kyoto Protocol moet Nederland jaarlijks zijn uitstoot en vastlegging van broeikasgassen rapporteren waarmee de voortgang van de afspraken kan worden gevolgd.

Rampzalig voor het klimaat :bomen zijn CO2-vreters

Wetenschappers schrijven open brief:                                                                                    Dat Europa medeschuldig is aan deze ecocide en dat dit in menig opzicht rampzalig is, vooral omdat er recentelijk besloten is nog meer bos te rooien tot 2030 voor biomassa schrijven thans 193 wetenschappers: ‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

Exoten Met name de door exoten vangen de meeste co2. Die zijn evenwel tot ongewenst vreemdeling verklaard zoals we hebben ervaren in onze bossen.

De dikste bomen leggen het meeste CO2vast,en bieden onderdak aan bijvoorbeeld specht en uil, dus die worden gekapt. Want: die brengen geld op.

Flora en fauna zijn dus vernietigd, verjaagd en  vermoord.

Biodiversiteit telt niet: alleen geld in het laatje.

 

VOS DIE DE PASSIE PREEKT:

Wie staat nu vooraan om bos te herstellen? Heel goed, de organisatie Sbb bijvoorbeeld met alleen vorig jaar al 27 miljoen in de zak door houtpellets!!!!

Lees maar mee:

“Staatsbosbeheer wil het tij keren”;…… zij zijn de grote veroorzaker! Hele bospercelen gaan hier de versnipperaar in voor de gesubsidieerde biomassa!

Nogal stuitend; een veel te mooi verhaal dat niet strookt met de praktijk!

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/bos-en-hout/minder-bos-in-nederland#.WcU4WAa18-4.twitter