Driewerf schande

Oranjewoud ook geplunderd: driewerf schande

“Oranjewoud, bij Heerenveen, werd in 1667 gesticht door Albertine Agnes van Oranje. was getrouwd met Friese Stadhouder Willem Frederik- een van de voorvaderen van ons koninklijk huis. In hun kielzog trokken tal van aanere rijke Friezen naar het gebied. Ook zij bouwden hier landhuizen en legden parken en lanen aan.

De barokke tuinen op landgoed Oranjewoud zijn rond 1700 aangelegd. De tuinen zijn ontworpen door Daniël Marot, die ook de tuinen van paleis Het Loo aanlegde. In de achttiende eeuw is in een deel van de tuinen de romantische Engelse landschapsstijl doorgevoerd. Rechthoekige patronen moesten plaats maken voor slingerpaden, grillig gevormde vijvertjes, heuveltjes en fraaie boompartijen.

Barok- en Engelse landschapsstijl                                                                                  Ook in de rest van het Oranjewoud is zowel barokstijl als Engelse landschapstijl te bewonderen.”

Dit vonden we op de webstek Oranjewoud, en u kunt hier verder lezen:

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/oranjewoud/over-oranjewoud – .WcI3_tlV3O4.email

Grootschalige kap in plaats van behoud                                                 Bewaren zo je zeggen, zuinig op zijn. Het zijn prachtige eeuwenoude bossen en die moeten ongeschonden worden doorgegeven van generatie op generatie!

Niet zo Staatsbosbeheer.

 

Biomassabron                                                                                                                          Ons bereikte het alarmerend bericht dat Staatsbosbeheer dit monumentaal park ook als biomassabron beschouwt want er schijnt vreselijk huisgehouden te worden Sporen door het bos in de bodem van 80 cm diep, moeten leiden tot stokoude bomen en die worden in groten getale geveld.

Verwoesting van koninklijk cultuurgoed.

Vragen aan de boswachter.                                                                               Woudreus heeft heden de boswachter gemaild en verzocht omtrent de reden van deze verwoesting. Ook willen we meer informatie .

We houden u op de hoogte van het naar we hopen spoedig antwoord.

 

Bos populairste type landschap in Nederland en Europa

Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd. Maar dit blijkt ook uit de Europese versie www.myplacetobe.eu die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.

Op de websites kunnen bezoekers zelf hun ideale landschap samenstellen en krijgen vervolgens een kaartje met gebieden waar in Nederland of Europa het meest aan hun ideaal wordt voldaan. De websites zijn daarmee geschikt om een vakantiebestemming te vinden en gelijk mee te helpen aan wetenschappelijke doeleinden om voorkeuren voor typen landschappen te verzamelen. Bij de voorkeur voor landschapstypen scoort bos dan het hoogst, zowel bij Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen als bij Engelsen. Het blijkt dat gemiddeld 47% van de bezoekers bos in hun ideale bestemming zou willen hebben. Bosareaal zou dan bij voorkeur circa 23% van het landschap moeten beslaan; 2 keer meer dan het huidige bosareaal van 11% dat Nederland nu heeft.

Luisteren en opvolgen: herplanten en bos aanleggen dus!

Daar mogen Staatsbosbeheer en met hen tal van anderen die zich natuurorganisaties noemen, zich wel heel veel van aantrekken, want tot nog toe is er niet anders dan gesloopt en ontbost voor kale natuur, natte natuur nattere plas dras, en allerlei dure wensnatuur van tekentafelbiologen. Die er toch nooit komt. Met subsidie aan twee kanten: dure Life+ voor de wensnatuur en SDE+ voor de sloop. Met als positief resultaat voor SBB vorige jaar 27 miljoen euro! Kassa!!!! Intussen verliezen de aan bos gebonden soorten hun terrein, hun middelen van bestaan en dus hun levens want het bos wordt al jaren geplunderd en onttakeld, en herplanten ho maar. De stropers waren er kleine jongens bij.

Waarom bos?

Bos is goed voor CO2 opname, is het middel bij uitstek tegen klimaatverandering,want tempert de temperaturen, neemt veel hemel-water op en geeft nadat het is volgroeid nog materiaal voor meubels. En in die tussentijd kunnen de mensen nog genieten van de taltrijke bronnen die het gratis geeft. Dat wil bijna de helft van de Europese b evolking.                                                                                                             Dus het is beslist niet bedoeld voor datgene waar het nu voor wordt onttakeld: namelijk de “ groenmaking” van de zwarte kolencentrales!!

Meer bos is goed voor alles en iedereen!