Beheerplan Dwingelderveld ter inzage

 

Tot en met 9 juni ligt het ontwerp- beheerplan Dwingelderveld ter inzage  .Alle documenten en de informatie om een zienswijze in te dienen, vindt u op de website van de provincie Drenthe

Het Nationaal Park Dwingelderveld is in 2013 definitief aangewezen als een van de 166 natura 2000 gebieden van Nederland. De aanwijzingsdocumenten en andere onderzoeksrapporten, kunt u vinden op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Deze aanwijzingsbesluiten wijken in belangrijke mate af van de Europese richtlijnverplichtingen. Erger nog, ze zijn er volledig van losgezongen. De verplichting om bos te behouden wordt volledig genegeerd. Helaas heeft de Woudreus derhalve  moeten vaststellen dat komend beheerplan nog meer bos verdwijnt. De omgeving krijgt  last van natte voeten zonder enige waarborg. Evenmin is er gehoor gegeven aan het dringend verzoek van de bevolking om eindelijk een insektenonderzoek te laten plaats vinden. In onze zienswijze dringen wij er op aan om dit alsnog door Wageningen te laten doen.

Wij raden een ieder aan om  voor zijn eigendom op te komen en een zienswijze in te dienen.  Het verdient aanbeveling de overheid bij voorbaat aansprakelijk te stellen voor insecten – en  wateroverlast.