Verwoesting Drents-Friese Wold

Bos heeft belangrijke functies, we noemen er enkele :

Hulp tegen klimaatverandering
Onderzoekers van het vakblad Nature stellen dat bomen zich aanpassen aan de opwarming van de aarde.

Strijders tegen Wateroverlast
Meer bomen kunnen overlast door water   aanzienlijk beperken, tot wel een afname van een vijfde. Hoe ouder hoe beter!
(Simon Dixon, Ronald Sear: vakblad Earth Surfaces Processes and Landforms).

Bos is huis en haard voor diverse kwalificerende vogelsoorten
De Vogelrichtlijn verplicht landen ertoe om de gebieden waarvoor soorten vogels zijn aangewezen, te behouden en te beschermen.  Het Drents Friese Wold is aangewezen voor de Zwarte Specht en Wespendief. Beide soorten houden van bos- ze zijn aan oud bos gebonden.

Maar: Heel Holland kapt
Wat doet Nederland? Heel Nederland- dus ook heel Drenthe- inclusief het DFWold, kapt!

Foto’s kap Drents-Friese Wold
Wij ontvingen de foto’s van de voortgaande kaalslag in het Drents Friese Wold deze winter 2016. Het beheerplan voor het gebied is nog niet officieel vastgesteld, maar dat maakt de inrichters niet uit.

Voor de kap van dit bos is- na ons protest tegen de voorgenomen kap- voor een deel een Nbvergunning afgegeven. Uit de bewoordingen van de vergunning bleek al dat de beheerder voor niet alle kap een vergunning nodig heeft!

Cumulatief effect genegeerd = salamitactiek
Met vorige (en verdere?) grootschalige kap en omvorming van bos is bij de vergunning geen rekening gehouden: telkens een klein beetje bos kappen deert de Specht niet………

2016-01-28 11.32.10

 

 

 

 


Bergen duurzame snippers

Geen halve maatregelen: zie deze berg biosnippers. Toch een goed gevoel, dat duurzaam bezig zijn!

2016-01-28 11.24.33 2016-01-28 11.22.22


Bos weg, bosbewoners weg: triest voor de roofvogels, de uilen, de spechten en de wespendief……..

2016-01-28 11.29.31 2016-01-28 11.29.36

Een drogredenering waar ook de Raad van State mee weg komt, en die volstrekt in strijd is met de verplichtingen van de Vogelrichtlijn, is die van het feit dat bos (voor de wespendief en zwarte specht) geen habitatsoort is.

 

 

Dus de habitat- bos- van de Zwarte Specht en Wespendief is vogelvrij. Landelijke doelstellingen hebben in Nederland voorrang boven de Europese verplichtingen van de Vogelrichtlijn en deze beogen wensnatuur als hoogveen en stuifzand.

Dat er in het gewenste nieuwe landschap ook andere vogelsoorten komen, is een redenatie gelijk aan die van de lantaarnpaal die ook van ijzer is.

Verwoestijning
Dat betekent dus dat bos in het Drents Friese Wold en de rest van Nederland mag wijken voor kaalkap om stuifzand of een ander hobbylandschap te ontwikkelen met Life subsidie, zoveel als de inrichters maar goeddunkt!

2016-01-28 11.32.14

Dit heeft verwoestijning, wateroverlast en temperatuurstijging tot gevolg.