VRAAGTEKENS BIJ HERSCHEPPEN OERNATUUR

Op 18 februari a.s. is er in de Poort te Ruinen een bijeenkomst over Wild in Drenthe en de introductie van het edelhert in het DR Friese Wold.                                                                                                                            Een aantal Deense en Britse ecologen waarschuwen in het vakblad Current Biology voor het creëren van oernatuur, omdat de effecten van dergelijke ingrepen in de natuur niet altijd goed zijn in te schatten.

Mislukkingen en geldverspilling; geen wetenschappelijke basis voor herintroductie soort                                                                                                                                       Als voorbeelden wijzen zij op een aantal mislukte projecten en dat is niet gering: 70 %! Vaak ontbreekt de wetenschappelijke basis voor een herintroductie van een diersoort. De onderzoekers vinden bovendien dat er tijd en middelen ingezet worden die beter besteed hadden kunnen worden aan het behoud van natuurgebieden en de reeds daar aanwezige soorten. Immers er is onvoldoende oog voor het feit, dat de Introductie van een vreemde species, catastrofaal kan zijn voor de reeds aanwezige soorten en planten.                                                Men houdt onvoldoende rekening met het feit dat er met de introductie van vreemde species ook ziekten geimporteerd kunnen worden. Er is onvoldoende kosten-batenanalyse en naar de gevolgen voor de bevolking wordt onvoldoende gekeken, laat staan dat er rekening mee wordt gehouden,

Frans Schepers, directeur van de stichting Rewilding Europe, vindt dat de wetenschappers in hun publicatie een te eenzijdige voorstelling van zaken geven. Hij erkent het feit dat ecosystemen ingewikkeld zijn en dat effecten van rewilding niet volledig zijn te voorspellen. Er vinden vooraf degelijke haalbaarheidsstudies plaats, zo vindt hij.

Alles goed en wel: De Woudreus vindt dat de aanwezige soorten en het behoud van de aanwezige natuur voorrang heeft- zeker na bestudering van onderstaand rapport is bezinning over rewilding Drenthe op zijn plaats.

Het artikel Rewilding is the new Pandora’s box in conservation is te vinden op de website van Current Biology

bron: Trouw, 09/02/16