SBB ROOIT COMPLETE BOSSEN VOOR KOLENCENTRALE ESSENT

Dwingeloo, 13 maart 2015. Stichting de Woudreus maakt zich grote zorgen over de besteding van miljoenen euro’s, die Essent gebruikt om “natuur te ontwikkelen”. In werkelijkheid worden in opdracht van Essent bossen van Staatsbosbeheer kaalgeslagen. Zo gaat beschermd bos van het N2000-gebied Drents-Friese Wold rechtstreeks de kachel in. En hoewel de vergunningverlening rammelt, blijkt het werk al grotendeels uitgevoerd. De Woudreus is van plan alle juridische mogelijkheden te benutten om voortgaande ontbossing een halt toe te roepen.

 Omdat de laatste jaren op grote schaal bomenkap plaats vindt, maakt De Woudreus zich sterk voor de bescherming en het behoud van bomen en het bevorderen van herplanting. Speciale aandacht heeft de Stichting voor de wijze, waarop het bosbeheer in Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland plaatsvindt.

Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet                               Hoewel vergunningen en ontheffingen op basis van de Flora-en faunawet en Natuurbeschermingswet nog lang niet rond waren, bleek begin januari 2015 een groot deel van het bos reeds gekapt en waren het hout en de biomassa al afgevoerd. Achteraf bleken de werkafspraken met de aannemer in september 2014 al gemaakt te zijn, Essent betaalde de kap.

Duurzaam                                                                                                      Staatsbosbeheer beweert haar bossen te beheren volgens de voorwaarden van bestaande keurmerken van duurzaamheid, zoals bijv. het FSC-keurmerk. Recentelijk zijn afspraken met milieuorganisaties en energiebedrijven gemaakt, dat alleen houtresten en -afval gebruikt zouden worden van bos , waarvan “de vitaliteit versterkt wordt, terwijl de productie van het bos op peil blijft”. Hoe deze kaalkap past in het door FSC gepredikte en vereiste duurzame bosbeheer is De Woudreus een raadsel.

Sloopwerk                                                                                                                                 Nog voordat kolencentrales en milieuorganisaties tot overeenstemming kwamen, wat als biomassa mag worden verstookt, is dus in een beschermd Natura 2000 bos al grootschalig sloopwerk verricht om hout voor energie te kunnen leveren.

De vergunningsvoorwaarde voor het leveren van compensatie voorafgaand aan het werk wordt niet nageleefd: er wordt slechts  20 ha nieuw bos beloofd, terwijl meer dan 75 ha wordt ontbost en nog eens 70 ha van alle bosopslag en onderbegroeiing wordt ontdaan.