Drents-Friese Wold en houtkap

 

In reactie op onze brief van september 2014, deelden de provincies Friesland en Drenthe ons mee dat Staatsbosbeheer voor houtkap anders dan onderhoud een Nbvergunning zal moeten aanvragen, omdat het beheerplan nog niet is vastgesteld. Dit bevredigt nog niet. Want wat is onderhoud? Maar het is in ieder geval een keerpunt in die zin dat Staatsbosbeheer zich ook aan de wet dient te houden. We wachten deze vergunningverlening af en berichten dan nader.