De Woudreus en Tweede Kamer

Stichting De Woudreus heeft in september jl. opnieuw gereageerd op de behandeling van het wetvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Kamerstuk 33348). Het ging ons met name om het feit dat bos een soort ongewenste soort dreigt te worden omdat de Boswet bij deze wet wordt afgeschaft. De bescherming van bos verdwijnt en de herplantplicht wordt bij het oud vuil gezet, omdat “andere natuur” mag worden gemaakt ten koste van bestaand bos, waarvoor geen herplant meer nodig is,. We hebben opnieuw gewezen op de rol en de functie van bos. Ook hebben wij opnieuw gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden. Daarmee is dit wetsvoorstel in ieder geval in strijd.

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft ons op 21 oktober jl.bericht dat onze brief kon worden betrokken bij behandeling van het wetsvoorstel.

Het verslag over het wetsvoorstel is te raadplegen via internetsite van de Tweede Kamer.