Bestemmingsplan gemeente Westerveld strijdig met Natuurbeschermingswet

Gemeenten mogen veehouderijen in nieuwe bestemmingsplannen niet meer ontwikkelingsruimte bieden als dat kan botsen met de Natuurbeschermingswet. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 6 augustus in een zaak die de vereniging Milieudefensie  en anderen hadden aangespannen tegen het bestemmingsplan buitengebied van de Drentse gemeente Westerveld.

De Raad van State stelt vast dat in het bestemmingsplan van de gemeente Westerveld onvoldoende wordt verzekerd dat door de ruimte die het plan aan veehouderijbedrijven laat, geen nadelige gevolgen voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving optreden. Veehouderijbedrijven in de gemeente zouden mogen uitbreiden wanneer van tevoren zou worden aangetoond dat er geen significante effecten zijn op omliggende natuurgebieden. De Raad van State stelt dat de Natuurbeschermingswet een dergelijke voorwaardelijke bepaling in het bestemmingsplan niet toestaat. De Raad van State gelast binnen vier weken een  herstel van deze gebreken en veroordeelt de gemeente tot betaling van de kosten van de bezwaarden.

 

Zie voor meer informatie de volledige uitspraak: 201207794/1/R4 d.d. 6 augustus 2014 op de website van de Raad van State.