Geschiedvervalsing bij de schapenkop Dwingelderveld

 

Daar stonden de bestuurders elkaar weer  te prijzen bij de  afvalberg aan de A28. Aan de voet van de uitkijktoren met schapenkop ditmaal. De gedeputeerde maakte er nog maar een fotootje van,  zo zagen we in Das Mooi van 8 juli. De uitkijktoren biedt onder andere uitzicht op het Holtveen. De uitvoerder van  het  laatste vernielingsproject, Van Roon, vertelde in het artikel dat  de Holtveenslenk vroeger ook landbouwgrond was geweest. De journalist werkt zo mee aan geschiedvervalsing. Geschiedvervalsing is het moedwillig aanbrengen van onwaarheden in de geschiedschrijving, meestal met politieke bijbedoelingen.

Holtveen: van turfafgraving naar bos

De waarheid is dat in het Holtveen ooit turf is gewonnen . Begin 20 e eeuw zijn er  naaldbossen geplant. Het Holtveen was dus  lange tijd bos en is nooit landbouwgrond geweest. In 2000-, net na de opening van het nationaal park Dwingelderveld, zijn alle douglasbossen  in het Holtveen als eerste  gekapt en is de bosgrond verwijderd. Via de opslag naast de boerderij op het Noordenveld is alle aarde afgevoerd.  Na het Holtveen volgden talloze andere bospercelen en werd de bosgrond  op dezelfde wijze afgevoerd . Daardoor   is de weg Lhee Kralo vernield.

Waarschijnlijk willen de politici ons doen geloven dat hun recente vernielingswerk van de agrarische grond in het Noordenveld in het  Dwingelderveld  succesvol is/zal zijn en wijzen ze daarbij ten onrechte naar het Holtveen.

Dat is dus geschiedvervalsing en  het is te betreuren dat de journalist daaraan  kritiekloos meedoet  !