December

Promotie en symposium

Arjen Buys (Alterra) heeft  de Woudreus twee keer geinterviewd. Dit naar aanleiding van de  protesten die wij op niet mis te verstane wijze laten horen  naar aanleiding van de kap in de Staatsbossen. In september is hij gepromoveerd: het proefschrift heette : Public Natures. Social Respresentations of Nature and Local Practices. In november volgde een symposium met als titel Burgers, beleid en natuur. Daarbij is onze folder in een pps opgenomen. Vinden we prima.  Een klein berichtje hadden we wel op prijs gesteld, maar helaas, dat  ontbrak. Het geeft aan dat wij als organisatie serieus worden genomen. Dat is maar goed ook, want wij vertegenwoordigen nog altijd 9000  burgers die ons met handtekeningen hebben gesteund! De Woudreus zal zich blijven inzetten om de ongebreidelde kap in de bossen aan de kaak te stellen.

Excursie Natuurmonumenten.

De Woudreus is  9 november op bezoek geweest in Berkenheuvel, op uitnodiging van Natuurmonumenten. We zijn rondgeleid langs diverse percelen. Een van die percelen stond op de nominatie gekapt te worden. Dank zij Rob Chrispijns aanwijzingen dat hier een aantal rosselboleten stond, dank zij larixen, worden dit vak gespaard. Totdat ook zij te natte voeten krijgen helaas. We betreuren dat beleid maar het lijkt landelijk erin geheid. Desalniettemin was het een leuke geste die we bijzonder waarderen. Dank Natuurmonumenten, en graag tot een volgende keer!

Zienswijzen Dwingelderveld

Ter inzage liggen de volgende documenten:

-concept bestemmingsplan Westerveld, Middenveld en De Wolden tot 31-12

-inrichtingsplan Dwingelderveld op grond van de Wilg tot 0601. Hierin staat de weg Lhee -Kralo! Het feit dat er 1500 90- jaar oude eiken worden gekapt langs de weg  voor de ruimtelijke beleving, slaat werkelijk alles.

-Merbeoordeling ( die zou niet hoeven): tot 0601. De Grontmij komt met interessante nieuwe visies. Het lezen waard.

Alles is digitaal te downloaden. We raden u aan uw zienswijze bij alle 3  in te dienen. De Woudreus is in ieder geval druk bezig. We zijn het er niet mee eens dat een Europees beschermd gebied kan worden heringericht voor landelijke doelstellingen-  ten koste van de biodiversiteit,  zoals de jeneverbes (jawel!) en de bossen. Te vrezen valt ook dat de  omringende beekdalen de grondwaterstijging wel degelijk zullen ondervinden. Het kan niet anders: er zijn waterlopen van het Dwingelderveld naar de omgeving: van beekdal tot beekdal. Kortom: de bevolking wordt “uitgerookt”……..