ZOMER 2021

Waarde lezer,

Lange tijd is verstreken voordat er weer gelegenheid was de website te voorzien van nieuws. 

Er gebeurde genoeg: we hadden onze handen er vol aan.

Ten eerste had Staatsbosbeheer weer kans gezien om het Dwingelderveld verder kaal te laten slaan deze winter.  Nadat we de locaties hadden bekeken, hebben we de provincie geschreven en we kregen weer een welwillend antwoord dat men het zo op prijs stelde dat……………. Dit antwoord was inhoudelijk verre van bevredigend en de stichting is bezig aan een antwoord. 

Ook hebben we geprotesteerd tegen een aantal nieuwe gedragscodes, die van Ruimtelijke inrichting voor steden en kortgeleden de ontwerp- goedkeuringsbesluit gedragscode Bosbeheer: van de laatste verzochten wij die compleet in te trekken. Zo ernstig, dat een overheid zoiets durft presteren. 

Ja, samen met zaag- en biomassaboeren……………te hunnen gerieve………

LNBBB

Zoals bekend werken de boomvrienden samen in de LNBBB: Landelijk NETWERK Bossen en Bomenbescherming: https://bos-en-bomenbescherming.nl/

Inmiddels zijn er al zeer veel artikelen op geplaatst.

Bossenstrategie

Pogingen om het beleid zoals voorgestaan door Minister Schouten en de samenwerkende zaagbroeders, vernoemd in de Bossenstrategie, bij te stellen, zijn, ondanks ons schrijven en dat van o.a. Eef Arnolds, nauwelijks opgepakt. Zie https://bos-en-bomenbescherming.nl/bossenstrategie/

Ons commentaar is aldus:

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html

Zie ook commentaar van de Stichting Natuuralert: https://natuuralertnederland.nl/

Meer in bijgaand rapport:
https://natuuralertnederland.nl/wp-content/uploads/2021/01/VlaktekapBosecosystemen_def6_2.pdf

De Tweede Kamer laat het er vooralsnog bij zitten, en wie weet komen de leden in de nazomer nog met extra eisen over bescherming van bos in plaats van te voteren voor een complete herinrichting met wenssoorten die miljoenen gaat bedragen. 

Maar we vrezen dat geldstromen al richting Provincies zijn gegaan, met het doel om land dat nog in handen is van landbouwers te onteigenen en toe te delen aan de natuurmaffia, die dan steun ontvangen van het rijk en het geld weer terugkrijgen van EZ. Het heeft niks te maken met Natura 2000 of Brussel, het is Nederlandse EHS. Nederlands beleid…………je gaat het pas zien als je het door hebt……….

Zie ook hier over de laatste film van Poels op YouTube. 

BOS OP LANDBOUWGROND ZEER ONWENSELIJK

Het is dan ook van harte te hopen dat de provincie Drenthe de landbouwgrond wel ter beschikking houdt van landbouwers, en de bossen daar laat aanplanten waar ze zeer ten onrechte zijn omgehakt. Oxfam publiceerde een artikel, dat aanplant van bos op landbouwgronden zeer onwenselijk is:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/03/oxfam-klimaatplannen-leunen-te-veel-op-aanplant-nieuw-bos?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-03-08-2021

PROVINCIE DRENTHE EN WOUDREUS

Stichting de Woudreus is gevraagd door de Provincie Drenthe om over de Bossenstrategie in Drenthe van gedachten te wisselen, maar door Corona is dit niet mogelijk. Onze suggesties en ideeën zijn inmiddels schriftelijk toegelicht.

We moeten nog een document  toesturen van de Europese Commissie over Natura 2000 en bossen.

En dat is overigens interessant voor al die omvormers in de Nederlandse samenleving:

Er is niks om te vormen, er dient alleen te worden beschermd en behouden.

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/faq_en.htm#1

Deze link is van 2016, het document is alleen in het Engels. U kunt alle vragen en antwoorden over beheer van bos in N2000 gebieden in deze link vinden.

STIKSTOFCADEAU

Over stikstof zijn vellen vol geschreven, dus we houden het bij het opmerkelijkste:

Denkt u maar aan de stikstof wet van Schouten, die de Kamer erdoorheen jaagde; een krankzinnig en onhoudbaar beleid. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving  is de  Kritische Depositie Waarde GEEN maat voor verslechtering van natuurwaarden, zie 
https://www.vork.org/nieuws/pbl-rapport-legt-bom-onder-stikstofbeleid/

Dus de natuurorganisaties krijgen 5 miljard cadeau gebaseerd op lucht. En vals spel. 

Veel stikstofarme natuur is niet N2000 verplicht maar uitsluitend wens-natuur uit de EHS.

Bovendien wordt er stiekem bijgeplust aan stikstofarme Habitats buiten N2000 gebieden. 

Noordenveld

Denkt u bijvoorbeeld aan het Dwingelderveld, dat ineens stikstofgevoelig zou zijn, gemeten op punten van voormalig, nu afgegraven cultuurland.  Dit is voormalig Vogelrichtlijngebied! Vergeten? Ingewisseld voor wensnatuur. Stikstofgevoelig…………

Maar bestemmingsplan hiervoor is vernietigd door de Raad van State dus de werken zijn illegaal. GEEN MER, geen passende beoordeling.

Een vergunning ervoor, de zogenaamde formele rechtskracht, verheelt dat niet, zo zegt het Hof van Justitie. Illegaal is en blijft illegaal. Dit is een misdrijf.

Kappen van Habitats van vleermuizen op het Noordenveld: een economisch misdrijf.

Kappen van de eikenlaan langs de weg Lhee Kraloo?

Zie de route langs gehele weg op onze website www.woudreus.nl onder kopje media en downloads

 Verboden was de kap door de Raad van State, want de bomen vormden een functionele leefomgeving voor diverse strikt beschermde soorten vleermuizen (artikel 16 Hr.). Dat is ook een misdrijf. Een arrest naast je neerleggen is op zijn minst onrechtmatig.

GIF van de BUURMAN in het Noordenveld?

En dan durven de plegers van al die wandaden en misdrijven nu te klagen dat daar gif resten in de grond zitten. Uiteraard veroorzaakt door de buren van het Dwingelderveld.

Maar dit is gevonden  In  afgegraven land dat 50 jaar had gediend voor landbouw, verhuurd door Natuurmonumenten.  Een gotspe.

Huh? Er was toch gemeten? Er was toch onderzocht?

Enne, met de stikstof was het 1000 % Geen punt, niks aan de hand hoor?

De Grontmij had toch netjes onderzoek gedaan? Er waren toch geen belemmeringen?!!

Moraal: als je iets van functie verandert, wat niet eens mag van de richtlijnen want een Vogelrichtlijngebied als het Dwingelderveld staat geen natuurontwikkeling toe; en die richtlijnverplichtingen zijn het hoogste van al,

  • als je geen verplicht  MER doet, dus bemest akkerland (wat Natuurmonumenten wist);
  • afgraaft t.b.v. voedselarme doeltypen (het woord alleen al………);

dan vraag je illegaal ingevoerde pinguïns te schaatsen in de Amazone.

Feasibility-onderzoeken zijn er niet bij bij dit soort miljoenenprojecten: als het niet lukt heeft de ander het altijd gedaan.

Green Deal

Het kan niemand zijn ontgaan dat meneer Timmermans in Brussel de zaagvrienden groot plezier doet door in te stemmen met biomassa als “duurzaam” Hij wil 3% oud bos laten staan. Tjonge.

De rest mag tegen de vlakte. Voor de zaag- en biomassaboeren. Wel wil hij natuurlijk weer geld ter beschikking stellen voor bosaanplant. WAAR?

Europarlement beslist verder dit jaar.

In Nederland: Niet in de voormalige bossen natuurlijk, want daar komt stikstofarme natuur…… met subsidie.

We blijven herinrichten:

Zie een zo net gepubliceerd stuk van o.a. onze groene vrienden Greenpees, en Urgenda, wie kent ze niet, samen met SBB…… geparenteerd aan onze beleidsburo’s en planbureaus etcetc. Helaas ziet het er al aardig uitgewerkt uit:

https://natuurrijknederland.org/samenvatting/

Kerken van goud, dominees van hout 

Rob Bijlsma’s laatste boek illustreert, door wetenschap en veldwerk, de verwording van Nederlandse natuurbeschermers. De onzin van het groene circus stelt hij op meer dan overtuigende wijze aan de kaak. heb je enig idee of het interview met Rob BIjlsma dat ik je stuurde zonet, erbij kan met een link?

https://www.dvhn.nl/drenthe/Natuurkenner-Rob-Bijlsma-uit-Wapse-over-wellnessende-mensen-die-in-het-Drents-Friese-Wold-hazelwormen-platrijden-en-vogels-verstoren.-Door-corona-zijn-we-de-natuur-nog-verder-uit-gaan-vreten-26977698.html

Conclusie: De bezem moet door de augiasstal van op geldbeluste natuurvernielers en uitbaters.