“Rampzalige mitchmatches tussen wetenschap en beleid blijven bestaan”

Rampzalige mitchmatches tussen wetenschap en beleid blijven bestaan, zo kopt  een artikel uit het tijdschrift  Global Change  Biology ,- Bo-energy:

Oproep tot internationale actie om de biomassa  uit bossen  stop te zetten:

 Het internationale peer-reviewed tijdschrift “Global Change Biology – Bio-energy” heeft zojuist een paper gepubliceerd , vervaardigd door  15 van EASAC’s Environmental Experts :

Biomassa uit bossen werd in 2009 onvoorwaardelijk geclassificeerd als “hernieuwbare energie” onder de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED). Sindsdien is het in veel lidstaten gebruikt om het aandeel van hun energie uit “hernieuwbare” bronnen te vergroten. Vroeger werd aangenomen dat het gebruik van biomassa inherent goed is voor het klimaat, omdat de koolstof in de biomassa uit de atmosfeer kwam en kan worden geresorbeerd wanneer bossen groeien, zodat biomassa als ‘koolstofneutraal’ kan worden beschouwd.Dat concept had misschien enige geldigheid in 2009, toen het idee was dat niet-gebruikte bosresiduen de belangrijkste bron van bio-energie zouden zijn.

De  aanzienlijke  subsidies voor hernieuwbare energie die in sommige lidstaten beschikbaar zijn, hebben echter geleid tot een enorme toename van het gebruik van bosbiomassa – inclusief de vervanging van steenkool in grote energiecentrales. 

Industrie

Het proces om bossen te oogsten om houtpellets te produceren, is geïndustrialiseerd op een schaal van vele miljoenen tonnen per jaar en over duizenden kilometers getransporteerd. 

Waarschuwing van wetenschap genegeerd

Ondanks veel wetenschappelijke input die waarschuwt dat dergelijke praktijken schadelijk kunnen zijn voor zowel het klimaat als de wereldwijde bossen, blijft biomassa geclassificeerd als hernieuwbaar volgens de RED  die is herzien in 2018.

Bekijk papers:

https://mailchi.mp/0db14437fdb3/easacs-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioenergy-schemes

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12643

Commentaar op brief aan minister Schouten

Commentaar op  de brief aan minister Schouten,  die aan de Tweede Kamer berichtte een bossen strategie te  willen ontwikkelen.

Dit  onderwerp wordt waarschijnlijk op 12 september a.s. behandeld.

De brief is door  Marjan Houpt, Bomenstichting Achterhoek, Joke Volkers, Stichting tot Behoud van de Schoorlse Bossen, en ondergetekende opgesteld en inmiddels ondertekend door vele andere organisaties.

Ontbossing Nederland – Een korte Documentaire

Robin Noorda en het team van Kunstenaars van de Stichting Tropism Art & Science Collective (www.tropism.eu) hebben voor ons allen een no budget film gemaakt over de kaalkap die plaatsvindt in ons land, niet in de laatste plaats vanwege de perverse subsidieprikkel die hiermee gepaard gaat.

Zij maakten deze ook vooral als voorlichtingsfilm voor politici en beleidsmakers die zich helaas nog steeds niet bewust zijn van de omvang van deze zeer schadelijke gang van zaken, in de hoop bij te dragen aan bewustwording.

Het ons veel  goed dat deze mensen zomaar de moeite hebben genomen ons op deze manier te steunen!

In onderstaande link wordt de problematiek van de Nederlandse ontbossing treffend verfilmd en van commentaar voorzien, met  heel veel dank aan de makers voor de belangeloze inzet !