Categoriearchief: Dwingelderveld

Oktober 2019

Troeteleik A58 boom van het jaar

De Anneville eik- bijgenaamd de troeteleik,die nog stand houdt in het midden van de berm van de A 58 tussen het voorbijrazend verkeer, is boom van het jaar geworden : de boom wint met een overweldigende meerderheid:

https://www.sbnlnatuurfonds.nl/k/n137/news/view/191339/176637/de-troeteleik-in-de-berm-a58-winnaar-van-de-boom-van-het-jaar-verkiezing.html

Landschapselementen die moeten sneuvelen vanwege uitbreiding van de mobiliteit, is iets waar veel schrijvers zich zorgen over maken.

Zoals de jury verwoordt: in wezen is het een motie van treurnis.

Treurnis

Vijfhonderd 90jaar oude inlandse eiken, functionele leefomgeving voor verschillende soorten vleermuizen, 5 jaar geleden omgehakt vanwege volstrekt onnodige herinrichting en “ruimtelijke beleving”:

Treurnis vanwege het 5 jarig jubileum van de hakpartij in het broedseizoen van de prachtige bomenlaan langs de weg Lhee Kraloo, Dwingelderveld: Ter nagedachtenis hierbij nog een mooi aandenken aan de eikenlaan die moest wijken voor het megalomane project gebakken lucht: met veel dank nogmaals aan Steven Offerein:

https://youtu.be/tQrwUaPyXj4

Oproep:

Opnamen gevraagd:

Wij verzoeken u alle bospercelen die nog niet zijn “aangepakt” op film te zetten en naar ons toe te sturen, dan wel ze op you tube te zetten met een link, zodat we die ook kunnen publiceren!

Ontbossing, klimaatverandering en bosaanplant

Omdat er over en weer contacten zijn met andere groeperingen in het land, kregen we  onder meer een link naar de blogwachter in Groningen die alles documenteert wat gebeurt in de Groninger Kleibossen, zie bijvoorbeeld deze aflevering:

https://blogwachter.blogspot.com/search/label/Bewijs

PBL: Kappen met kappen! We vonden voor u het rapport dd.2809 van het Planbureau voor Leefomgeving, dat zijn advies aan het kabinet en Tweede Kamer heeft gegeven. Geanalyseerd is het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

Met name hoofdstuk 12.4.2 Cluster bomen, bos & natuur, vanaf blz. 175 is interessant. In het voorstel is verondersteld dat de provinciale plannen rond inrichting van het natuurnetwerk aangepast worden waardoor meer bos wordt aangeplant dan nu in de huidige plannen voor het natuurnetwerk is voorzien.en over te gaan op heraanplant. Want juist in de natuurgebieden valt al veel winst te behalen.

“De oorspronkelijke provinciale plannen uit het Natuurpact zijn gunstig voor de VHR-doelen” ( Redactie: deze “ doelen: zijn de “landelijke doelen”, oftewel natuurdoeltypen uit de Ecologische Hoofdstruktuur, ingevoerd door Nederland nadat de Naturagebieden in 2004 al definitief waren aangewezen door Europa, dus ze zijn geen verplichting zijdens Europa maar zuiver nationaal beleid )…………. “maar waarschijnlijk ongunstig voor CO2 vastlegging. De emissie van ont-bossing is conform de LULUCF-richtlijnen instantaan. Concreet betekent dit dat het kappen van één hectare bos netto een bron is van 500 ton CO2. Als de omvang van de jaarlijkse ont bossing in Nederland (Schelhaas et al., 2017) gelijk blijft aan de gemiddelde ontbossing van de afgelopen vier jaar, hetgeen hoger is dan in de referentie is verondersteld, valt de beoogde emissiereductie deels weg. Dit vergroot de kans dat Nederland geen ‘LULUCF-credits’ krijgt en deze niet kan inzetten als compensatie voor niet ETS-emissies.”

Geadviseerd wordt om fors te investeren in de aanplant van bos, waaronder grove den op zandgrond en uiteraard wordt gesproken over het voorkomen van ontbossing. Hear hear dames en heren natuurbeheerders!

 

Schoorlse bossen moeten blijven

Kijkt u svp naar de Schoorlse bossen: voorbeeld van een bos dat op de nominatie staat te worden weg” beheerd””: wat een prachtig bos!

 

https://youtu.be/JssC1pgibDk

https://youtu.be/8XZL7mf3u-0

Aanplant bos

Toch raar dat dit natuurbeleid ingang heeft kunnen vinden. Want de desastreuze gevolgen zijn navenant. Wie zijn geschiedenis niet kent……….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                                                                                We hebben een link voor u, en die dateert van 2009 en enkele van later datum. Hoe kan het toch zijn dat dit zo totaal is genegeerd:

 

 

 

 

 

 

https://www.hier.nu/themas/voor-vakmensen/aarde-heeft-enorm-potentieel-voor-herbebossing

b.Pieter Hoff met Groasis :Pieter Hoff werd tot Nationaal Icoon benoemd door toenmalig minister Kamp, live bij De Wereld Draait Door december 2016(?), en afgelopen week bekroond met zijn Groasis.com door de Kamer van Koophandel tot meest innovatieve MKB-bedrijf van Nederland, tussen alle startups dus, zie https://mailchi.mp/groasis/and-the-winner-is?e=4f68fb28a6.

Minister Kamp notabene, en de Kamer van Koophandel, onderkennen voor 100% op verschillende momenten, het belang van Groasis, dat overal ter wereld bomen plant, doel is 2 miljard hectare, om onder andere de klimaatverandering om te keren. Om te keren, niet enkel een halt toeroepen, maar omkeren, want bomen oogsten CO2, en vlakken niet de uitstoot af, zoals alle andere initiatieven doen.                                                                                                                                           Met alle erkenning gaan we echter in Nederland gewoon door met ons kapbeleid.

Volgens de berekening van Pieter Hoff, zou de aanplant van 100.000 hectare bomen in Nederland, wat SBB wil, staan voor de ‘oogst’ van zo’n 750.000 kg. CO2, 7,5 ton per hectare.

En dan de reactie van Pieter Hoff, schrijver ook van de Treesolution uit 2008, een boek dat we van harte ter lezing aanbevelen, de conclusie is  heel simpel:

………………onder bomen is het vochtig, zonder bomen droogt het uit. Dat is een wereldwijde wet.

Zijn vinding is gebruikt onder andere in Zaragoza, Spanje, met Life subsidie.:  Zie:

http://transfer-lbc.com/nl/713/lancering-herbebossingproject-waterboxx-san-mateo-de-gallego-zaragoza.html

En hier een citaat uit de site van de stichting Jalihal,     die      een miljoen bomen plant in India:

https://www.jalihal.nl/bomenproject

“Droogte, klimaatverandering en ontbossing zijn problemen waar we in Jalihal tegenaanlopen bij onze projecten.   Hoe kunnen we dit samen met onze partner YPS rigoureus aanpakken? ”

“Op en om het schoolterrein van YPS zijn de laatste tien jaar jaarlijks honderd bomen en struiken aangeplant. Hierdoor is het terrein van een droge vlakte veranderd in een groene oase. Dit heeft ons laten zien dat het mogelijk is stappen te zetten om verwoestijning tegen te gaan: Door aanplant van jaarlijks honderd bomen en struiken is het terrein veranderd van een droge vlakte in een groene oase.”

Het is er als gevolg van de aanplant van bomen en struiken dus natter geworden, niet droger.

Conclusie :  Als je weet hoeveel CO2 uit de bodem komt als je die blootlegt, zou je dat nooit doen./ Daarom oa. is onze landbouw zo’n groot probleem. Maar ook de beoogde en verwezenlijke en te ontwikken natuurtypen!

In andere landen zijn ze ook al stukken verder: zie hiervoor bijvoorbeeld:

Caledonian Forests Being Restored: leerzaam voor de biomassa freaks:

https://www.youtube.com/watch?v=VPqI_Ds59IE

Bossen  zijn een wapen tegen klimaatverandering:

Zie nogmaals toegelicht waarom bossen de beste klimaatregelaars zijn:

https://www.ipsnews.be/artikel/topwetenschappers-bos-beste-technologie-om-klimaat-te-regelen

Voor de bosliefhebbers nog deze film:

https://www.youtube.com/watch?v=6GJFL0MD9fc

en deze die ons toont dat je heel snel een prachtige habitat van bos in je achtertuin kunt planten en hoe: https://www.youtube.com/watch?v=mjUsobGWhs8

 

 

Beheerplan: herinrichting

Dol zijn de natuurbeheerders op dit fenomeen. Het heet ook wel herstellen, omvormen, aanpakken……..stikstof, verwijderen exoten en soorten die hier van nature niet thuishoren, water – vasthouders…..open plekken in bos creëren- dunnen-……….                    En nog meer smoezen voor gesubsidieerde kaalkap voor biomassa waarvan de natuurbeheerders eigenaar danwel grootaandeelhouder zijn -en na deze vernieling geld krijgen voor “ natuurontwikkeling”……..het mag in de Nederlandse nieuwe wet ook nog, als je maar “zorgvuldig handelt.” Nou ja.

Erger is dat de herinrichting nu wordt bezien als “ maatregel van beheer”!

In een krantenbericht lazen we dat ook het Dwingelderveld en het Drents Friese Wold weer worden ‘aangepakt’:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Grazen-kappen-en-maaien-negen-Drentse-natuurgebieden-krijgen-de-komende-jaren-een-beurt-23528935.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email

Dit keer moet er hersteld/beheerd/heringericht, dit keerin het kader van de stikstof . Dat heb je met die heide die maar niet wil komen. Of compleet is vergrast door gebrek aan onderhoud. Hoogveen  is onzin. Dat is een fata morgana, maar geen eis van Europa.  Heide wel. Maar stikstof teveel in heel Europa is allang bekend en daarom is het dom om bomen die stikstof vangen te kappen en daarnaast stikstofarme habitats te wensen! Daartoe hoort zeker heide. Een heel goed  beheer zou zijn: 10.000 schapen op de heide. Deden ze vroeger ook.

DUMPERS tegen stikstof?!

In Nederland daarentegen is  thans het volstrekt logisch dat je een aannemer inhuurt voor natuurbouw zogezegd. Die aannemer schroomt niet om met die grote joekels, zogenaamde dumpers,2.78 breed, van en naar de Dwingeloose Heide   via de bebouwde kom van Lhee en Dwingeloo te scheuren. Vroeger hadden ze de weg Lhee Kraloo ervoor. Natuurlijk houden ze zich niet aan de snelheid , dat is voor kleuters., De fietsers toeristen en tegenliggers worden de weg afgeduwd. Afgezien van de gevaarzetting en de vernieling van het wegdek van de gemeente Westerveld, die van niets wist………

…….moet iemand eens uitrekenen hoeveel vervuilende stoffen zo’n kavalje uitbraakt!  4 per uur , 8 uur lang, gedurende 3 dagen. Het monster heeft geen uitlaatpijp, het braakt de vuiligheid via een rioolbuis bij de cabine zo de bossen in……

We zijn na een dag zoeken achter dat de beheerder Natuurmonuemnten opdracht heeft gegeven voor deze maatregelen .  Niemand van het bevoegd gezag hoefde ontheffing voor transport over de openbare weg te geven -volgens de opdrachtgever Natuurmonumenten-, …………want de aannemer had ervoor zorgd dat die monsters niet zo breed waren. Gefopt! Misplaatst blijft het, dat als je stikstof wilt verwijderen, dat je dan zulke vervuilende vervoertechnieken gebruikt! Die daarnaast gevaarzetting opleveren jegens de andere weggebruikers. Een weg door de bebouwde kom en de Zuidenweg is slechts 3 meter breed. Zelfs voor een deel in het Dwingelderveld verboden voor alle verkeer! Waar moeten de tegenleggers en de fietsers heen? We hebben Provincie Drenthe die opdracht moet hebben gegeven voor plaggen, en ook de gemeente Westerveld gevraagd of er een ontheffing was om met zulke vervuilende gevaartes de smalle weg op te gaan.. Nou niks dus. De geschiedenis van de weg Lhee Kraloo herhaalt zich: rijdt de weg maar net zo lang aan barrels voor “ onderhoud” aan de heide tot er geen weg meer is en  de inwoners met paard en wagen door de bebouwde kom moeten. Natuurmonumenten heeft beloofd een andere weg te zoeken. We zullen ze eraan houden. En Provincie en Gemeente wijzen op hun toezichthoudende taak.

Bos is uiteraard ook volgens de natuurbeheerders ook een grote boosdoener als het om stikstof gaat.  Voor de oven is het wel uiteraard wel goed.

Kappen vindt in het Dwingelderveld al flink en uitgebreid plaats. Het wordt lichter en lichter langs de weg, tot we in het vak waar ze tekeer gaan nog hier en daar een resterende boom zien. Voor de stikstof begrijpt u. Veel open plekken. Leest u nog even waarom bossen zo belangrijk zijn:

https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/52581/12551/21-redenen-waarom-bossen-belangrijk-zijn.html

Bos Drents Friese Wold ook “aangepakt”

Daarnaast is er altijd nog het altijd lezenswaardige blog van de boswachter, die ons omfloerst verteld dat er stukken bos moeten worden OMGEVORMD , thema con variationen: hij bedoelt kappen en kaalslag. In dit bericht zagen we, dat het Aekingerzand NOG groter wordt. Kijkt u maar naar het kaartje.

https://www.boswachtersblog.nl/drentsfriesewold/2018/09/07/werk-in-uitvoering/

Nog geen 2 jaar geleden is er gigantisch rond de oude Willem huisgehouden, U weet wel, waar in het kader van veel subsidie en het epitheton “ going up to A LEVEL”. veel gekapt is en   “ omgevormd”.

Waarbij tevens het Aekinger zand bevrijd van bos langs de “randen”. Dan kom je wel tot LEVEL: ………a flat horizontal surface……..

Drents Friese Wold: EEN Open Plek                                                                           En nu wordt weer een stuk weggehaald. Alsmaar meer, tot er niets over is behalve vogelkers en een aantal sprieten . Dat is heel LEVEL Oftewel horizontaal en vlak! Een open plek!

Het is gewoon de salami tactiek waar we al jaren tegen te hoop lopen, tevergeefs. Het corporatisme viert hier ook hoogtij: Provincie en alle bestuurders zitten allemaal op dezelfde rang als de boswachters en SBB en helaas ook de Raad van State, die twee gezichten heeft en daardoor heeft meegewerkt de richtlijnen te bruuskeren. De Europese Commissie pakt alleen Polen Bulgarije en Hongarije aan, terwijl het blazoen van Nederland inzake de trias politica ook in het Natura 2000 dossier goed besmeurd is.

Geen nieuw bos                                                                                                                         Het verhaal dat er nieuw bos zal zijn/komen is gewoonweg niet waar. Rotzooi komt wel. Dit is geen planmatig bosbeheer, maar wegroven van de bossen zonder herplant. En dat terwijl ProBos de behoefte aan biomassa ziet verdrievoudigen. Met de roofbouw- methode zonder herplant en de zogenaamde “open plekken creëren” wordt dat niets. Want voordat bos de naam bos mag hebben en kaprijp is, ben je minstens een halve eeuw verder.

In het jaren negentig plan, het Grand Design van de Ecologische Hoofdstructuur, nu Natuurnetwerk staat ook helemaal geen bos. Ja, “hondenhaar”  misschien, maar voor dat bos is, zo het dat al wordt, zijn we 100 jaar verder. En deze kaalslag heeft bovendien verregaande methaanuitstoot tot gevolg;

‘Natuur herstel’ via boskap in Nederland voor heideterreintjes en moeras veroorzaakte van 2013-2017 (op papier) 3,1 megaton aan CO2-emissies, oftewel 1,5-2 procent van de Nederlandse jaaruitstoot. (bron: interessante tijden)

Waar het nu om gaat is de vervulling van de biomassa- behoefte, beloond door subsidie. We herhalen wat the Guardian in december 2017 schreef:

https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/14/eu-must-not-burn-the-worlds-forests-for-renewable-energy

In Holland voltrekt zich evenwel de vervulling van de grootste droom: de creatie van de onmetelijke kale vlakte. LEVEL. Beloond door subsidie.

Drents Friese Wold

Achtergrond.                                                                                                            Heersend regime is het Beheer en Inrichtingsplan BIP, dat voortkomt uit de Ecologische Hoofdstructuur uit de jaren negentig. Verkocht als Natura 2000 waar zandverstuivingen en heide, moeras in Nederland prioriteit krijgen. Want dat zijn prioritaire habitats , ze herstellen brengt subsidie in het laatje.

Zwarte Specht en Wespendief: habitat bos. Naaldbos.Het feit dat het Drents Friese Wold ooit is aangewezen door Europa als Vogelrichtlijngebied ( 1979) waarvan de habitat 80 % naaldbos is- zie opgave formulier Eunis- voor de Zwarte specht en de Wespendief- een habitat die behoed en bewaard moet blijven, is fictie.

Vogelrichtlijn bestaat niet hier.                                                                                              In Nederland is de Vogelrichtlijn dood en Europese Commissie doet niets meer tegen deze niet nakoming. Ondanks vele veroordelingen door het Hof voordat dat gemuilkorfd werd. Dat de implementatie van Ecologische Hoofdstructuur neerkomt op ordinaire landroof en kaalkap is kennelijk ook voor de Commissie niet relevant.

Aekingerzand was bos                                                                                                 Bijna vergeten is, dat het bos Aekinge veel weg had van een pastoraal landschap, met grote beukenbossen. In 1994 zijn die geslacht, in het kader van het Beheer- en Inrichtingsplan. Dat is dus het zogenaamde Grand Design, waarover u genoeg kunt lezen op onze webstek! We weten nu dat het zogenaamde “natuurherstel” niets anders is dan de herinrichting die het Nationaal Natuurwerk dapper voortzet: kaalslag met subsidie ( zonder herplant) voor de duurzame biomassa en daarnaast vangen voor de te “ontwikkelen” heide en de zandverstuiving die ZEER onderhoudsgevoelig zijn, het is zoiets als een brand gaande houden op zee. Evenwel: heide dan wel een zandwoestijn is niet te ontwikkelen, het is een rampenlandschap, ontstaan ooit in het verleden door teveel bomen kappen.

De feiten, dat je het wensbeeld in de huidige milieuomstandigheden kunt laten ontstaan, wijzen ook op het tegendeel.Vergeten wordt ook dat bomen bij hitte water vasthouden, dat ze schaduw bieden, dat ze temperatuur matigen tot wel 10 graden minder ( airco is er niets bij), dat ze habitat zijn talloze sporen schimmels en dieren ondergronds en bovengronds, en ons die zo belangrijke CO2 “vangen”.

De Nederlandse natuurbeheerders hebben daarnaast meer roofvogels vermoord door deze boskap dan alle boeren en jagers tezamen

Leest U vooral onderstaand artikel over de kretologie die wordt gebruikt om ordinaire roofbouw te maskeren:

http://www.interessantetijden.nl/2018/08/13/boskap-in-nl-natuurherstel-bosplant-derde-wereld-co2-compensatie/

April: nieuws en nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Dwingelderveld

In het Dwingelderveld is men veel te laat bezig geweest het nog aanwezige bos verder uit te mijnen, op 5 april zagen we weer stomende resten snippers liggen. Het is broedseizoen!

Teveel hout uit het bos weghalen zonder enige herplant, komt neer op roofbouw. We laten u de puinhopen maar niet zien: er zijn er ongetwijfeld ook veel in het Drents Friese Wold ; de omgeving van Havelte enz. enz.

Oude Willem en delen Drents Friese Wold en Leggerderveld.

In en rond Oude Willem was al veel gekapt maar nu ging echt de beuk er in:

Hier een bericht uit Groene Ruimte over dit Inrichtingsplan- dat veel verder reikt dan Oude Willem: dat is een onderdeel van een veel groter plan:

zo zegt een jubelend persbericht:

‘Oude Willem van landbouwenclave naar kloppend natuurhart

De werkzaamheden in het LIFE+ project ‘LIFE Going up a level’ zijn officieel van start gegaan. Ze zorgen voor een forse verbetering van het gebied Oude Willem en delen van het Drents Friese Wold & Leggelderveld. Dit gebeurt onder andere door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold. De werkzaamheden vinden plaats in 5 deelgebieden, startend met de gebiedsinrichting in de Oude Willem.’

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=200731&b=gr180321

Verder kwamen we tegen dat de inwoners van Oude Willem  niet echt blij zijn:

Raad van State moet oordelen over grondwaterpeilverhoging in Oude Willem

Bewoners van de landbouwenclave Oude Willem en een bloembollenteler in het gebied vechten de forse verhoging van de grondwaterstand in het gebied aan bij de Raad van State. Volgens hen zijn de effecten van de grondwaterpeilverhoging onvoldoende onderzocht in de besluiten die Wetterskip Fryslan en waterschap Drents Overijsselse Delta in het watergebiedsplan, projectplan en het peilbesluit hebben genomen om de grondwaterstand met 5 tot 10 centimeter te kunnen verhogen.

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=201155&b=gr180330

Veertig voedselbos-initiatieven in Noord-Nederland                     Friesland, Groningen en Drenthe tellen 40 voedselbos-initiatieven. Dat blijkt uit de resultaten van de vragenlijst voor en over voedselbos-initiatieven, die de 3 Noord-Nederlandse natuur- en milieufederaties begin maart uitzetten. Met ruim 90 respondenten biedt het een schat aan informatie om de Werkplaats Voedselbossen verder in te richten. Het is te hopen dat het aantal binnenkort verdubbelt.

Lees het volledige nieuwsbericht op:

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=201006&b=gr180328

 

VERKIEZING boom van het jaar : KIES VOOR 15 MEI:

Welke boom moet volgens u worden uitverkoren dit jaar? Geef uw stem aan uw favoriete boom op voor 15 mei:

 

https://www.deboomvanhetjaar.nl/

 

We zagen een mooie lijst op de website van monumentale bomen, wellicht geeft dit enige inspiratie:

https://www.monumentaltrees.com/nl/records/nld/drenthe/

 

Naar een ander bosbeheer

We schreven vorig jaar over de Duitse boswachter, die een zeer bijzondere kijk had over bomen in het door hem beheerde bos, hun onderlinge banden en bodemleven. Aansluitend hier op het volgende:

. Er is een TED talk op youtube te  zien van een Amerikaanse hoogleraar, verbonden aan de universiteit van British Colombia, Vancouver.

Zij heeft het over verbanden tussen bomen onderling. Dit pleit voor een totaal nieuw natuurbeheer met respect en ontzag voor de onzichtbare connecties van bomen onderling.

Het is een novum om eindelijk in Nederland toe te geven dat een exoot als douglas op de een of andere wijze bijvoorbeeld een loofboom als een berk vice versa kan stimuleren of steunen via allerlei ondergrondse kanalen. Maar deze vrouw heeft het proefondervindelijk bewezen. Zij is tegen monocultuur, maar niet tegen exoten, tegen kaalkap en is niet geheel tegen kap maar wel voor ‘wise use;’ en dat is heel wat anders dan wat hier gebeurt.

Hak je teveel uit een perceel dan is de onderlinge samenhang weg.

Kijkt u verder op:

https://www.youtube.com/watch?v=breDQqrkikM

ONTBOSSING IN NEDERLAND BEVESTIGD

Ontbossing Dwingelderveld als voorbeeld : woudreus in rtl-nieuws:Op 22 september jl. zond RTL nieuws uit over dit onderwerp en hierin wordt o.a. ook De Woudreus bij de kaalslag in het Dwingelderveld geinterviewd, zie de link: RTL Nieuws: RTL Nieuws – Laat https://www.rtlnieuws.nl/uitzendingen/rtl-nieuws-laat-1381

( nb :uiteraard is er geknipt: er moet een stijl zijn die de makers willen: de boodschap vindt u op deze webstek)

Eindelijk

Trouwe volgers zullen het met ons eens zijn en zich afvragen waarom er eerst nu wat paniek in de tent komt. Of heeft het een dubbele bodem?  Immers het energieakkoord uit 2013 en het beleid hier te lande laat ontbossing zonder herplant al jaren onbestraft: erger nog: nu vangen de kappers 2x” eerst SDE+ subsidie en dan life + voor herstel van wensnatuur. Dat dat herstel nauwelijks lukt blijft onvermeld. Ga eens kijken langs de A28, en eerder het plankenpad: dan heeft u een mooi voorbeeld van ontbossing, milieucriminaliteit en mislukte wensnatuur: daders zijn de overheden die geen wetten respecteren. En de bosbeheerders die een vrijbrief hebben bos te vernielen en te verpatsen in plaats van het te beschermen.

Jaarlijks 1350 ha minder sinds 2015                                                                      Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders. Bij het bepalen van het klimaateffect zijn de bruto ontbossingscijfers van belang. Bij ontbossing komt de koolstof die is opgeslagen in de boombiomassa en het strooisel in één keer vrij en zorgt gemiddeld voor een emissie van 499 ton CO2 per hectare,

Terwijl na aanplant van nieuw bos de vastlegging circa 40 keer langzamer gaat.De bedachtzame lezer zal denken: waarom blijven ze er dan niet van af??Welke idioot heeft bedacht dat bos in de oven moet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Waar de opname van het broeikasgas CO2 in bossen wereldwijd een belangrijke rol speelt in het tegengaan van klimaatverandering, draagt ontbossing juist bij aan emissies van dit broeikasgas. Als partij in het VN- klimaatverdrag en het Kyoto Protocol moet Nederland jaarlijks zijn uitstoot en vastlegging van broeikasgassen rapporteren waarmee de voortgang van de afspraken kan worden gevolgd.

Rampzalig voor het klimaat :bomen zijn CO2-vreters

Wetenschappers schrijven open brief:                                                                                    Dat Europa medeschuldig is aan deze ecocide en dat dit in menig opzicht rampzalig is, vooral omdat er recentelijk besloten is nog meer bos te rooien tot 2030 voor biomassa schrijven thans 193 wetenschappers: ‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

Exoten Met name de door exoten vangen de meeste co2. Die zijn evenwel tot ongewenst vreemdeling verklaard zoals we hebben ervaren in onze bossen.

De dikste bomen leggen het meeste CO2vast,en bieden onderdak aan bijvoorbeeld specht en uil, dus die worden gekapt. Want: die brengen geld op.

Flora en fauna zijn dus vernietigd, verjaagd en  vermoord.

Biodiversiteit telt niet: alleen geld in het laatje.

 

VOS DIE DE PASSIE PREEKT:

Wie staat nu vooraan om bos te herstellen? Heel goed, de organisatie Sbb bijvoorbeeld met alleen vorig jaar al 27 miljoen in de zak door houtpellets!!!!

Lees maar mee:

“Staatsbosbeheer wil het tij keren”;…… zij zijn de grote veroorzaker! Hele bospercelen gaan hier de versnipperaar in voor de gesubsidieerde biomassa!

Nogal stuitend; een veel te mooi verhaal dat niet strookt met de praktijk!

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/bos-en-hout/minder-bos-in-nederland#.WcU4WAa18-4.twitter

 

Nieuws

STOP Boomkap: Parkbossenland adoptieplan.

Kwekerijen rooien massaal hun oudere bomen: te groot geworden bomen gaan eruit. De gemeenten hebben geen geld er voor over om oudere bomen te planten of ze zijn net iets te duur. Doodzonde want ze zijn juist nodig voor het aanleggen van parken volgens de unieke methode Ruyten.                                                                                                                              Dr. Ing. Ruyten, landschapsarchitect, zint op methoden om een adoptieplan met deelnemende gemeentes ondernemingen en kwekerijen op te zetten. Immers bomen zijn bij uitstek CO2 vreters; zij kunnen de opwarming van de aarde juist temperen. Nederland wordt een parkbossenland: een aangename bijvangst. Nu er zoveel bomen moeten worden gerooid omdat de gemeenten bomenaanleg als sluitpost zien en oude bomen bij aanleg te duur zouden worden, bepleit Ruyten zijn methode. Het kan ook anders. Zo is er in Limburg een project erfbeplanting gedaan volgens zijn methode: Plantmethode Ruyten.

De plantmethode Ruyten is al jaren te zien in het parkbos te Hoofddorp, in 1999 aangelegd. Een volwassen bos. Ruyten heeft uitgerekend dat je bij aanleg duurder uit bent; want oudere bomen zijn duurder, maar omdat je later niet hoeft te dunnen, meteen een volwassen en voldragen bos hebt. Voorbeeld: voor een park van 3.3 ha moet je 77.000 euro betalen met deze integrale methode tegenover 41.000 bij de traditionele, zegt hij..   Dat is dus duurder in aanleg maar de enige kostenpost daarna is water geven en hier en daar wat schoffelen. Verschil tussen deze en de traditionele en oude bosbouw op termijn is 17.000 euro voordeel. En belangrijker: het bos is meteen mooier en volwassener, neemt meer CO2 op, zal sneller biodiversiteit bieden en de bosbodem blijft ongeroerd. Bij de oude bosbouw moet er worden gedund dus er is altijd machinewerk dat de bodem beroert en voor onbepaalde tijd vernielt. Met vrijkoming van CO2.

Zie verder de webstek Ruyteninstituut

Brochure:https://www.ruyteninstituut.nl/brochures – .WbvOVpjssZM.email

En ter illustratie de beplantingsfilm Ijsselpark 2017https://youtu.be/pAiiExJulNo

Met deze vindingrijke methode gaan er geen kostbare CO2 eters verloren en verdienen we aan biodiversiteit. Tel daarbij op dat de bosbeheerders het bos in de biomassa-oven gooien zonder herplantverplichting, dan hebben wij die bomen hard nodig bij aanleg nieuwe parkbossen volgens deze methode. Wellicht een goed idee voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om de helft van die miljoenen die ze binnenhalen via de bosomvorming en zogenaamde duurzame oogst, aan de plantmethode Ruyten te besteden. De “ natuurlijke herplant” hebben we nu wel meer dan genoeg van. Van de watervlakten en modderpoelen hebben we nu wel meer dan genoeg. Kunnen we eindelijk weer eens een goed bos beleven en benutten nietwaar? Misschien kunnen ze nog subsidie hiervoor krijgen via hun ANBI-buitenfonds. Jazeker, de semi- overheidsinstelling SBB is ook een goed doel, dat u dan maar weet.

Drents Friese Wold.

RE: Vleermuizen Oude Willem en andere strikt beschermde soorten.  

We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in Oude Willem omdat we lazen dat de heer Urlings, leider van de Projectgroep going up to a level volgens het door ons vorige maand gelezen krantenartikel , een vleermuiskast een prima vervanging zou vinden voor de te slopen schuren aldaar. Met de sloop van de schuren zou er teruggegaan worden naar de natuur, aldus de heer Urlings. Hij schijnt daarmee kennelijk geen oog te hebben voor de daar aanwezige soorten die streng beschermd zijn. Nogmaals we hebben dit uit een krantenartikel, maar gelet op hetgeen geschied is in het Dwingelderveld met de daar aanwezige strikt beschermde soorten vrezen we dat daarmee opnieuw geen rekening wordt gehouden. De zoogdierenvereniging raadde desgevraagd vleermuiskasten als vaste nieuwe behuizing, af, en dan hing het nog af van de soort. Iedere ecoloog weert dat en het is ook aanbevolen in het ecologische rapport van 2013: vervangende verblijfplaats zou prima een ruïne kunnen zijn van een van de boerderijen. Nergens is over vleerkasten gesproken!

We verzochten de Provincie dan ook dringend om de inhoud van onze brief d.d. 4 september zo spoedig mogelijk door te geleiden naar de stuurgroep/projectgroep en vooral de uitvoerder van het project Oude Willem. Rapport Tonckens: “Het plangebied, met name de bomenstructuur langs de Oude Willem en opgaande beplanting rond de boerderijen wordt gebruikt als foerageergebied door diverse soorten vleermuizen. Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen is vastgesteld in verschillende boerderijen binnen het plangebied. In de Annahoeve (Oude Willemsweg 14) zijn een zomer- en paarverblijf vastgesteld. In drie andere boerderijen, waaronder nr. 14 aan de Oude Willemsweg zijn paarverblijven aangetroffen. Naast de streng beschermde vleermuizen zijn twee dassenburchten aanwezig.. In de boerderijen Oude Willem 13 en 14 is vastgesteld dat deze gebruikt worden door 
gewone dwergvleermuizen. Indien de boerderijen gesloopt worden, dient er een vervangende verblijfplaats gerealiseerd te worden. Een goede mogelijkheid is om een van deze boerderijen om te vormen en in te richten tot vleermuisverblijfplaats. Ook andere fauna kan in een dergelijke ruïne een plek vinden.”We hebben gevraagd of dit advies is overgenomen, of er een ontheffing is aangevraagd zoals het rapport aangaf, of er een nieuw/recent ecologisch rapport was vervaardigd, of er een ecoloog aanwezig was bij de sloop of liefst eraan voorafgaand, of er een ecologische werkprotocol was, of er een ontwerp was gemaakt voor een ruïne zoals aanbevolen, en hoe men op het idee van vleermuiskasten kwam dat nergens in het advies van 2013 is te zien en wat ook wordt afgeraden door de Zoogdierenvereniging, ten eerste omdat het tijdelijk verblijf is en ten tweede zeker niet vervangend en ten derde lang niet voor iedere soort geschikt.

We zijn benieuwd naar het antwoord.

Verder nieuws omtrent de Parken:                                                                Rondom bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt op zondag 24 september de jaarlijkse markt gehouden. Deze kleinschalige markt bestaat uit kramen met tuinplanten, kunst, tuindecoraties, ijs, jam, honing etc. Tussen 11.00 en 16.00 uur; aan de Benderse 22 in Ruinen.

Vergaderingen van de Stuurgroep Regionaal Landschap en Gebruikersplatform                                                                                                           Als zelfbenoemd opvolger van de opgeheven twee Overlegorganen van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold in 2010 en met toevoeging van het Holtingerveld, is de Stuurgroep Regionaal Landschap in of omstreeks 2013 van start gegaan, maar de vergaderingen waren niet openbaar. Ook waren de agendapunten niet in te zien en de notulen voor een groot deel niet te raadplegen. De Woudreus heeft daar tegen geprotesteerd. Gelukkig heeft men medio vorig jaar besloten om de deuren voor toehoorders open te gooien, en stukken te publiceren – openbaar bestuur hoort in een rechtstaat thuis, zo heeft men ingezien. U ziet op de webstek regionaal landschap provincie Drenthe, stukken vanaf 2013.

Mocht u belangstelling hebben:

eerstvolgende vergadering is 16 november , 9 uur ’s ochtends.

De agenda en vergaderstukken worden begin november op de site gepubliceerd.

Meer info omtrent plaats en tijd is op te vragen bij het secretariaat van de stuurgroep, zie onder: bii. volgende alinea.

Gebruikersplatform

Verder is er eerder , op 27 september a.s. te Zorgvlied, Vila Nova, om 19.30, weer een vergadering van het gebruikersplatform, maar die is alleen toegankelijk op uitnodiging. ( dwz degenen die aan dat platform deelnemen).

Tijdens deze vergadering horen we meer over: Edelherten en damherten in het Drents-Friese Wold.

 

  1. Toelichting proces en besluit Stuurgroep door Henk v Hooft/Catrien Scholten
  2. Persbericht staat op de website en ook alle achtergrond stukken en verslagen:
    1. http://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/actueel/nieuws/@124407/kopie-ser-edelherten/
    2. http://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/

 

 

 

 

Gehavende N2000 gebieden

Het was weer een barre winter voor de bosbewoners.

De mooiste en oudste nog aanwezige bosoppervlakken zijn nu in groten getale vernield en versnipperd. De bergen snippers waren ook vanaf de weg te zien ; vanaf september tot nu is er eindeloos veel hout afgevoerd. Ons verzoek tot handhaving heeft natuurlijk niet opgeleverd. Boskap is bestaand gebruik want SBB gaat het bos omvormen tot een ander bos. Staat niet in het beheerplan. Dus het mag niet als bestaand gebruik worden betiteld zegt zelfs de Raad van State. En zeker niet als dat inhoudt dat het te beschermen gebied alsmaar kleiner wordt hierdoor en de soort (en) mogelijk schade ondervindt.(-en) . Vogels en hun leefgebieden moeten worden beschermd. ( art., 3VR) Maar Vogelbescherming en Natuurmonumenten (!) ( medeverantwoordelijk voor grootschalige kap hier te lande) maken zich druk over verdwijnende bomen in de Sahel ;” Ze leveren brandhout of moeten plaatsmaken voor landbouw. Met rampzalige gevolgen voor trekvogels. Help mee en doneer voor vogelbomen”

Heel goed, maar wanneer komt er een actie voor vogelbomen in Nederland?

Bosomvorming                                                                                                                      Dit bosomvormingsplan is wel een heel oud plan van SBB. Dus geen “besluit” in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus niemand kon ooit bij de rechter om toetsing aan de richtlijnen aan de orde te stellen. Dat bosomvormingsplan hebben we nog niet toegestuurd gekregen. En daarmee is meteen de opbrengst van de kap van het hout verzilverd met een SDE subsidie omdat houtverbranding is gekoppeld aan een ideologie, namelijk klimaatverandering. En voor SBB is dit miljoenen geld aan inkomsten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biobrandstof: Verhoging broeikasgas                                                                 Eerder zo zegt Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, veroorzaakt gebruik biobrandstof een verhoging van broeikasgas tov gebruikelijke brandstof. De Co2 uitstoot doet dan ineens niet meer ter zake. Pran Brindaban: “Agroenergie gebaseerd op wetenschappelijk onhoudbare schattingen en productiepotenties bevordert inefficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten koste van mens, natuur en milieu.”

PM2.5 en PM10                                                                                                               Denkt u eens aan de PM10 en PM2.5, de dodelijke vormen van fijnstof die alleen al door houtrook door particulieren wordt veroorzaakt:

Bijdrage van houtrook aan fijnstofgehalte
: onderzoek Schoorl       Voor de bemeten locatie Schoorl werd het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39% voor PM2,5. Dat is bepaald geen geringe bijdrage. En vanwege de trend om meer hout te stoken lopen veel gemeentes het risico dat het aantal overschrijdingsdagen van de fijnstofnorm toeneemt.

Houtrook is schadelijk en vooral hinderlijk bij windstil weer. Dan waaiert de rook uit de schoorsteen niet uiteen maar blijft in de straat hangen waardoor omwonenden een flinke concentratie in hun longen krijgen. Verstandige stokers laten hun houtkachel dan uit, maar lang niet iedereen neemt deze regel in acht. Bekijk of download het volledige rapport De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5 tijdens een winterperiode in Schoorl.

bron: www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/

 Daarbij nog dit: de bomen die SBB en NM omhakken zijn fijnstoffilters, de naalden vangen de PM op.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behandeling bezwaar tegen niet handhaving:             Bezwaarcommissie nodigt ons uit op 3 april. Intussen hopen we dan die papieren te hebben die de grondslag vormen voor dit “bestaand gebruik”. Hoewel de Raad van State grenzen aan bestaand gebruik heeft gesteld, bij overtreding waarvan een passende beoordeling dient te worden uitgevoerd. Niet zo in Drenthe. Overheid en beheerders hebben de bevoegdheid kennelijk om andere doelen na te streven dan de verplichtingen van de richtlijnen die bovendien de natuur schade berokkenen. Het beheerplan is een vod papier. Dus de afloop van ons bezwaar is al bekend.

Decentralisatie: rookgordijn                                                                                         In een artikel van Binnenlands Bestuur van augustus vorig jaar zei Douwe Elsinga hoe wij en andere landen de overheid hebben georganiseerd. “In Frankrijk doet men in beginsel alles vanuit een centraal punt, in Duitsland is er een consistente federale formule en in Zwitserland zijn de kantons de maat der bestuurlijke dingen. De Belgen hebben er een onoverzichtelijke puinhoop van gemaakt en in Nederland wordt voortuitgang geboekt door verantwoordelijkheden zoek te maken en taken driedubbel uit te splitsen zodat er geen touw meer aan vast te knopen is”. Zie maar eens hoe het in de natuursector nu geregeld is: de overheid stelt regels over de EHS in het Barro ( de oude Wet ruimtelijke ordening) en de provincies mogen dat verder uitwerken in hun ruimtelijke verordeningen, en de gemeenten zullen daar rekening mee houden in hun bestemmingplannen. Het bosrecht anno nu geeft aan dat de houtopstanden worden beschermd in de nieuwe wet. Maar wat bosbouwkundig verantwoord is mag de provincie bepalen en de gemeente heeft ook weer zijn eigen regels binnen de bebouwde kom. Verantwoordelijkheid en correcte uitvoering Natura 2000 is hiermee verdwenen. Er is geen touw meer aan vast te knopen en de helderheid die Het Hof van Justitie eist is weggeblazen. Of , zo u wilt in rook opgegaan.Geen wonder, want in Nederland is de poging om de EHS, nu NNN,  in de plaats van Natura 2000- verplichtingen door te douwen zeer goed geslaagd.

Daarmee is de waarborg van rechts zekerheid en  recht van eigendom en behoud van habitats van species niet meer aanwezig.

Uitmijnen bos voor de bijstook bos in centrales: groene energie?De resultaten zijn schokkend: een ieder die de bossen Dwingelderveld en Drents Friese Wold heeft doorgelopen de afgelopen weken zal het met de Stichting meer dan eens zijn: De bossen zijn nog verder in kwaliteit achteruitgegaan en de opbrengst komt ten goede aan de zogenaamde groene energie. Dank zij een 100 miljard euro kostend Energieakkoord. Het gekapt hout wordt versnipperd en aangeleverd aan de kolencentrales die dit “ groene” energie, want duurzaam, mogen noemen. Is dit wel zo duurzaam?

VISIEDOCUMENT BIOBRANDSTOF EN HOUT ALS ENERGIEBRONNENeffect op uitstoot van broeikasgassen, opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge.

De conclusie in dit rapport luidt: “het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel. Ze hebben daarnaast ongewenste effecten zoals vernietiging van natuur ……”(2015)

Zie ook: https://www.knaw.nl/nlactueel/nieuws/vetrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

Nieuws12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert.”

Amerika levert de meeste houtsnippers (pellets) en hiervoor gaan eeuwenoude bossen de ovens in:John Upton, Climate Central: (http://www.climatecentral.org/news/new-eu-wood-energy-rules- threaten-climate-forests-20988)“As American foresters ramp up logging to meet the growing demand for wood pellets by power plants on the other side of the Atlantic Ocean, a new European wood energy proposal would allow the power plants to continue claiming their operations are green for at least 13 more years, despite releasing more heat-trapping pollution than coal.

Most of the wood fueling converted coal plants in England, Denmark and other European countries is coming from North American forests. Each month, about 1 million tons of tree trunks and branches from southern U.S. pine plantations and natural forests is being turned into pellets and shipped to European power plants, mostly to Drax power station in the U.K.The growing transatlantic trade is being financed with billions of dollars in European climate subsidies because of a regulatory loophole that allows wood energy to count as if it’s as clean as solar or wind energy, when in reality it’s often worse for the climate than burning coal. Only the pollution released when wood pellets are produced and transported is counted on climate ledgers. Actual pollution from the smokestack — by far the greatest source of carbon pollution from wood energy — is overlooked.”

Uitstoot kankerverwekkende stoffen                                                           Daarnaast zo zegt een artikel- zie hieronder -, bezorgt de houtstook een groter aandeel aan gevaarlijke stoffen dan de fossiele energie:           Earth Institute, Columbia Univ. (2011, updated 2016) Renee Cho blog article: http://blogs.ei.columbia.edu/2011/08/18/is-biomass-really-renewable/ also discusses the reasons why wood pellet biomass energy is typically not carbon neutral. However this article also states that “In addition, burning wood biomass emits as much, if not more, air pollution than burning fossil fuels—particulate matter, nitrogen oxides, carbon monoxide, sulfur dioxide, lead, mercury, and other hazardous air pollutants…”

Staatbosbeheer komt hout te kort:                                                                       Zie dit onthullend document over de jaarlijkse hoeveelheid hout die Staatbosbeheer alleen al moet aanleveren en wat gewoon niet lukt omdat er niet zoveel bos aanwezig is in Nederland: http://www.gnmf.nl/upload/documenten/Verslag_informatiebijeenkomst_biomassa_19_oktober_2016.pdf

Ecocide

Biodiversiteit is een kreet die hier zeker niet thuishoort.

Meer de term ecocide!

 

 

Beheerplan Dwingelderveld ter inzage

 

Tot en met 9 juni ligt het ontwerp- beheerplan Dwingelderveld ter inzage  .Alle documenten en de informatie om een zienswijze in te dienen, vindt u op de website van de provincie Drenthe

Het Nationaal Park Dwingelderveld is in 2013 definitief aangewezen als een van de 166 natura 2000 gebieden van Nederland. De aanwijzingsdocumenten en andere onderzoeksrapporten, kunt u vinden op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Deze aanwijzingsbesluiten wijken in belangrijke mate af van de Europese richtlijnverplichtingen. Erger nog, ze zijn er volledig van losgezongen. De verplichting om bos te behouden wordt volledig genegeerd. Helaas heeft de Woudreus derhalve  moeten vaststellen dat komend beheerplan nog meer bos verdwijnt. De omgeving krijgt  last van natte voeten zonder enige waarborg. Evenmin is er gehoor gegeven aan het dringend verzoek van de bevolking om eindelijk een insektenonderzoek te laten plaats vinden. In onze zienswijze dringen wij er op aan om dit alsnog door Wageningen te laten doen.

Wij raden een ieder aan om  voor zijn eigendom op te komen en een zienswijze in te dienen.  Het verdient aanbeveling de overheid bij voorbaat aansprakelijk te stellen voor insecten – en  wateroverlast.

 

 

Presentatie beheerplan en ander nieuws

Presentatie beheerplan Dwingelderveld op 9 december 2015

Op 9 december is er eindelijk de presentatie van het beheerplan Dwingelderveld. Dat zal zijn om half acht ‘s avonds in Hotel De Borken, Lhee 76 te Lhee. Tijdens deze avond krijgt u uitleg over het beheerplan en de procedure voor de vaststelling daarvan in 2016. Uiteraard krijgt u gelegenheid om vragen (…) te stellen. We roepen allen op hier naar toe te gaan. Laten we hopen dat er dit keer over beheer= onderhoud wordt gepraat en dat er niet opnieuw plannen worden gepresenteerd voor nog meer “ natte heide” ,ontgronding, moeras en plassen, waar de omgeving ook last van zal krijgen.           De Woudreus zal vragen naar nakoming van de Natura 2000 verplichtingen : het leefgebied van de zwarte specht en instandhouding van de paarse pracht en op welke wijze men denkt dit te doen.

Diezelfde dag, is er van 13.00 tot 16.00   zelfde locatie, een bijeenkomst over de nieuwe natuurwet voor genodigden/natuurgroepen. Wij zijn  ook vertegenwoordigd.Dat moet wel, want er zijn een aantal gremia waarover wij onze visie kunnen inbrengen, nl. houtopstanden, faunabeheer en natuur.

 

Verder nieuws:

Eerste resultaten fitness check: Natuurrichtlijnen voldoen, maar implementatie moet beter(bron Europese Nieuwsbrief)               Tijdens de conferentie over EU-natuurregelgeving op 20 november 2015 zijn de eerste resultaten van de Fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen gepubliceerd. De Luxemburgse voorzitter van de milieuraad en de rapporteurs van het Comité van de Regio’s en het Europees Parlement lijken het met elkaar eens: de richtlijnen voldoen, maar een betere implementatie is nodig.De publicatie Evaluation Study to support the Fitness Check of the Bird and Habitat directives draft – Emerging Findings for Fitness Check Conference of 20 November 2015 is in opdracht van de Europese Commissie gemaakt door verschillende onafhankelijke experts. De Europese Commissie komt in het voorjaar van 2016 met de eigen conclusies over de Fitness check.

Natuurrichtlijnen:  effectief en efficiënt?                                                         Met de Fitness check wil de Europese Commissie kijken of de huidige regelgeving rondom natuurbehoud voldoet. De Commissie heeft alle partijen op twee manieren geconsulteerd. Allereerst hebben zij een aantal partijen per lidstaat geselecteerd, waaronder de verantwoordelijke autoriteiten op het gebied van natuurbeleid. Het Rijk en de Nederlandse provincies hebben hier gezamenlijk op gereageerd. Deze reactie is uiteraard overgoten en doorregend met de de leer van vervaardiging van sjoemelnatuur.

Daarnaast heeft de Commissie van 30 april 2015 tot 24 juli 2015 een consultatie gelanceerd, waarbij iedereen kon reageren op de Fitness check. De Europese Commissie heeft in die periode 520.325 reacties binnengekregen, een record voor een EU-consultatie.

Implementatie                                                                                                                          De onderzoekers concluderen dat de implementatie een knelpunt is bij de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Gebrek aan financiering speelt een belangrijke rol bij de implementatieknelpunten, net als de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan.

“Richtlijnen niet herzien”                                                                                                  De sprekers van het Comité, het Parlement en de Raad kwamen tot een zelfde conclusie. Europarlementariër Mark Demesmaeker (BE/ECR) is rapporteur van de tussentijdse evaluatie biodiversiteitsstrategie. Op 9 november 2015 heeft hij in de milieucommissie van het Europees Parlement gevraagd om meer politieke inzet voor de realisatie van de 2020 doelen voor biodiversiteit.                                                                                                                  Tijdens de conferentie zei Demesmaeker: “Een grote meerderheid van de Europarlementariërs vindt dat de EU-natuurrichtlijnen beter moeten worden geïmplementeerd en nageleefd, en niet moet worden herzien.”

Verantwoordelijk voor natuurbescherming                                                         Roby Biwer (LU/PES), rapporteur in het Comité van de Regio’s, benadrukte ook het belang van een betere implementatie. “Lokale en regionale overheden hebben een grote verantwoordelijkheid in natuurbescherming. Geef ons de juiste instrumenten zodat we dit beleid beter kunnen uitvoeren.” Een wijziging van de richtlijnen ziet hij niet zitten.

De decentrale relevantie                                                                                 Decentrale overheden moeten rekening houden met het Europese natuurbeleid tijdens het beheer en de inrichting van het buitengebied en de openbare ruimte, het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van ruimtelijke plannen en het verlenen van milieu- en bouwvergunningen.

Milieuministers pleiten voor behoud richtlijnen                                            Ook de Luxemburgse milieuminister Dieschbourg wil dat er meer gefocust wordt op implementatie. Samen met de milieuministers van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Slovenië en Kroatië heeft zij op 26 oktober 2015 een brief gestuurd aan Eurocommissaris Vella. Zij pleiten bij de Eurocommissaris voor Milieu om het behoud van de huidige natuurrichtlijnen.

Luxemburg is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Nederland zal deze rol op 1 januari 2016 van Luxemburg overnemen. We hopen dat Nederland de EHS dwaalleer niet als implementatie van de richtlijnen aan de andere landen zal opdringen!

Meer informatie:  Artikel Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn, Europa decentraal                                                              Rapport Evaluation Study to support the Fitness Check of the Bird and Habitat directives draft – Emerging Findings for Fitness Check Conference of 20 November 2015, Europese Commissie                    Reactie EZ – I&M – IPO op consultatie Habitat- en Vogelrichtlijn, Huis van de Nederlandse Provincies                                                                       Brief van milieuministers, Bird Life                                                           Consultatie Public consultation as part of the ‘fitness check’ for EU nature legislation (Birds Directive, Habitats Directive), Europese Commissie

Op Twitter: #naturefit4all

 

Bezoek aan het Noordenveld-Dwingelderveld

De heide wordt groter!!!

Dat staat op het bord aan het begin van de weg Achter het Zaand.           Vol verwachting sloegen we de weg in. Op de voormalige parkeerplaats van zand was nu een keurige milieuonvriendelijke betonnen parkeerplaats en plek voor 2 bussen. Er moet ruimte zijn gemaakt door het ruimen van wat verfoeide naaldbomen, zo schatten we.                                                                                                                                          Allereerst liepen we over het betonnen ‘familiepad’. Dat loopt dwars door een bosvak dat geen pad had, en komt terug over een voormalig bestaand zandpad.                                                                                                           Dat bosvak zou vrij moeten zijn voor de Zwarte Specht en geen verstoring voor het dier garanderen, de resterende hoeveelheid bos was daardoor keurig afgebakend met draden en palen!Dus stapten er 5 ruitertjes manmoedig door het afgebakend verboden gebied heen, menden hun paarden langs de omheining naar buiten………moet kunnen.  Niet voor niets had de Raad van State in twee afzonderlijke procedures verordonneerd dat de Zwarte Specht absoluut geen verstoring erbij mocht hebben. Maar ja, kniesoor die daar op let. Het resterend aantal is toch al een inbreuk op de instandhoudingsplicht. Terug naar het familiepad. Dit familiepad nu belooft een wandeling over de heide. Aan het begin van de open ruimte waren 4 eiken van de 500 laanbomen over.                                                                                                               Waar was de hei?                                                                                                                   Maar waar was de hei nou toch? Die zou toch groter worden? Het oog viel wel op pitrus, een hele grote kuil zonder water, het oude Noordven , distels, gras……….maar de hei was een zoekplaatje. Afgraven van voormalig fosfaatrijke grond is nooit succesvol geweest en dit is geen uitzondering, zo kan alsnog worden geconcludeerd.                                                                                                                      Uitzicht                                                                                                                                          Maar eerlijk is eerlijk: Het pad biedt een schitterend uitzicht ! Leuke wandeling, echt. Voor de ouderen ook heerlijk lopen, dat beton.  Dat wel, maar………in alle bescheidenheid kunnen we zeggen dat dat rondje om het Noordven en het schitterend uitzicht ook had gekund met handhaving van de weg Lhee Kralo. Alles had kunnen worden aangelegd in het omringend land vanaf de bestaande oude weg. Had veel minder geld gekost dan de 20 ? miljoen. En men had de vernietiging van de Raad van State van het Bestemmingplan Inrichtingsplan gehoorzaamd, want het ontbreken van een MER en een passende beoordeling vooraf is irreparabel. Ook de overheid is aan de oordelen van de rechter gebonden. Vernietiging van het bestemmingplan was einde oefening. Dan is alles wat is gedaan van het begin af aan per definitie onrechtmatig.Zo niet hier: alle bestuursorganen riepen: heel interessant, MAAR wij gaan verder……….. en knoeiden voort. Een aanfluiting in staatsrechtelijk opzicht.

Zandweg en fietspad: troostprijs                                                                                 En wat kwam er nou voor die weg Lhee Kralo als troost voor de inwoners in de plaats? De zandweg met een betonnen fietspad ernaast over de Hoogeveensedijk. Even langs de schaapskudde doorstappen en je bent er. Dat deden wij ook.                                               Fietsers vogelvrij                                                                                                                   Het verbaasde oog ziet een stel motorrijders over het betonnen fietspad van dik een meter breed scheuren. Fietsers protesteren vergeefs. Motorrijders kan het niets schelen. Ze dringen de fietsers van het pad af. Dat had slecht af kunnen lopen! Laat het nou toeval wezen, maar er stond onlangs in de krant dat de politiek nog niet door had dat de ongelukken op fietspaden hand over hand toenemen……. dat de paden breder moesten worden…..                                                               Ritje over de hei                                                                                                                          En die weg ernaast, het zandpad? Bedoeld en nu opengesteld voor de mindervalide en oudere medemens voor het ritje over de heide? Vergeet het maar………. Twee van de drie ouderen die we spraken bedankten verder voor de eer. Ze hebben de begeerde ontheffing maar die vaardigheidstraining hebben zij en heeft hun auto niet gehad. In dit mulle zand, kapotgereden door paarden, crossers, en aanverwanten blijft de doelgroep wel weg. De brandweer en ambulance kunnen het helemaal schudden.                                Conclusie:Voor de mindervalide, voor de oudere, de toerist en voor de fietser is dit einde verhaal. Eigenlijk voor iedereen hier die een vrije rit met het mooie uitzicht over hun land was beloofd na de sloop van de oude weg omzoomd door bomen, en het cultuurlandschap.    Handhavers? Die zijn er niet.

Het kost wat, maar dan heb je ook niks                                                  Weggegooid geld                                                                                                                    Daar is dan 20 miljoen voor betaald en hiervoor heeft de toenmalige gemeenteraad- onder druk en chantage- in 2008 zijn toestemming gegeven.                                                                                                                                     Het hele project is dus een aanfluiting voor de politieke waan van de dag, prestigedrang, gemengd met onverstand en minachting voor de publieke gelden en veiligheid van de bevolking..                                                             De oude weg  Lhee Kraloo                                                                                                               Met de oude weg had je die ellende die we zou juist beschreven, nooit gehad! Die weg kon gewoon blijven liggen waar hij lag. Hij lag niet in de weg: integendeel : de destructie van een weg met laanbomen- die van de Raad van State moesten blijven staan – functioneel voor zwaar beschermde soorten als vleermuizen, voor niets. Dat uitzicht had je anders ook gehad en de weg had voor alle doelgroepen veiligheid en gebruiksgemak gegarandeerd. De natuurdestructie van het Noordenveld en eerder het bos en de afgegraven grond voor wensnatuur, heeft de weg niet eens geheel kapot gekregen!              Alternatieve oplossing, vereist door de wet en de richtlijn:                         Niks aan de graslanden doen en laten begrazen door schapen had ook heide opgeleverd, na 30 jaar. Of een bioboerproject, ook goed voor de vogels. Maar ja, dat wilden de heren tuinierders niet. Nee, dure wensnatuur is het doel.                                                                                                  Heide kleiner                                                                                                                              We geloven ook niet in die grotere heide, integendeel: de nieuwe                “hei” is pitrus die door trekkers wordt gemaaid, en de bestaande heide is al met gras overgroeid, steeds meer. Schapen voor onderhoud van de heide: dat interesseert de heren natuurbeschermers niet, want dat genereert geen subsidie en is dus niet sexy. De heide wordt dus kleiner………

.

 

Geschiedvervalsing bij de schapenkop Dwingelderveld

 

Daar stonden de bestuurders elkaar weer  te prijzen bij de  afvalberg aan de A28. Aan de voet van de uitkijktoren met schapenkop ditmaal. De gedeputeerde maakte er nog maar een fotootje van,  zo zagen we in Das Mooi van 8 juli. De uitkijktoren biedt onder andere uitzicht op het Holtveen. De uitvoerder van  het  laatste vernielingsproject, Van Roon, vertelde in het artikel dat  de Holtveenslenk vroeger ook landbouwgrond was geweest. De journalist werkt zo mee aan geschiedvervalsing. Geschiedvervalsing is het moedwillig aanbrengen van onwaarheden in de geschiedschrijving, meestal met politieke bijbedoelingen.

Holtveen: van turfafgraving naar bos

De waarheid is dat in het Holtveen ooit turf is gewonnen . Begin 20 e eeuw zijn er  naaldbossen geplant. Het Holtveen was dus  lange tijd bos en is nooit landbouwgrond geweest. In 2000-, net na de opening van het nationaal park Dwingelderveld, zijn alle douglasbossen  in het Holtveen als eerste  gekapt en is de bosgrond verwijderd. Via de opslag naast de boerderij op het Noordenveld is alle aarde afgevoerd.  Na het Holtveen volgden talloze andere bospercelen en werd de bosgrond  op dezelfde wijze afgevoerd . Daardoor   is de weg Lhee Kralo vernield.

Waarschijnlijk willen de politici ons doen geloven dat hun recente vernielingswerk van de agrarische grond in het Noordenveld in het  Dwingelderveld  succesvol is/zal zijn en wijzen ze daarbij ten onrechte naar het Holtveen.

Dat is dus geschiedvervalsing en  het is te betreuren dat de journalist daaraan  kritiekloos meedoet  !