Nieuws

Nog meer herinrichting

Frederiksoord gaat het Sterrebos heringerichten. Het was al zo oud, dat moest kennelijk hoognodig gekapt. Het werd immers aangelegd in de 17e eeuw door de familie Van Heloma. De schoonheid van die mooie statige bomen is evenwel onbetaalbaar. Het bos had gewoon Rijksmonument moeten zijn. Onaantastbaar.Bij de wet beschermd.                                                                                                    Dagblad van het Noorden:‘ Het ongeveer 50 hectare grote bos is al enkele eeuwen oud. ,,Het was er al voordat Johannes van den Bosch hier 200 jaar geleden zijn Koloniën stichtte”, weet directeur Minne Wiersma van de Maatschappij. Tot nog toe is het in de eerste plaats een productiebos. De opbrengst van de houtverkoop is een belangrijke bron van inkomsten voor de Maatschappij. ,,Maar het bos heeft dus een lange geschiedenis en bovendien een andere uitstraling: er wordt veel in gewandeld.”

Actiegroep ‘Ja natuurlijk Westerveld’In de omgeving groeide de afgelopen jaren de weerstand tegen de bomenkap in het Sterrebos. Er werd een actiegroep gevormd: Ja natuurlijk Westerveld. Vorig jaar zomer zetten meer dan 3000 omwonenden hun handtekening onder een petitie tegen de houtproductie. Minne Wiersma laat weten dat het nu opgestelde projectplan is afgestemd met de actievoerders.

Maar toch. Een grootschalige sloop van eeuwenoud bos is onverteerbaar. Ook al komt er de verplichte herplant voor terug met uitkijktoren, wandelpad etc.

 

Uit het hart gegrepen

De Woudreus kreeg de volgende ingezonden brief toegestuurd, gepubliceerd op twitter:

Als er een soort kappers is die ik met argwaan volg, dan zijn het de bomenkappers. Nergens lijkt een boom zijn leven nog zeker te zijn. Onlangs nog zag ik twee mannen verlekkerd staan kijken bij een imposante reus. Een kettingzaag in hun handen. Het slachtoffer gilde op hoge toon: blijf van me af! Laat me staan! Helaas, het was tevergeefs. Tandenknarsend beet de zaag zich vast in de bast van de oude boom, die er zo veel jaren had gestaan en er decennia over had gedaan om tot zijn huidige omvang en grootte te komen. Er is in dit land geen respect meer voor de ouderdom. Altijd is er wel een reden te verzinnen waarom bomen het veld moeten ruimen. Hij heeft een verkeersdode op zijn geweten, is ziek of kan dat op elk moment worden. Of hij is zelfs 200 jaar oud geworden ! Gaat zo een boom in de rui dan kunnen er zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor het uitglijden van een toevallige passant?

De gemeente Den Haag spant de kroon in boomvijandig beleid. De afgelopen jaren ging de zaag in duizenden exemplaren. Vaak van respectabele leeftijd. Geruisloos verdwijnen in steeds meer steden en dorpen bomen. Lommerrijke lanen, straten en pleinen ondergaan een complete kaalslag. Gelukkig groeien overal protestbewegingen tegen onbezonnen kappen, waar veelal jonge, bomenhatende managers verantwoordelijk voor zijn, de Jantjes Beton. Wie de gemeentelijke meldingen volgt ziet tot zijn schrik dat er niettemin nog heel wat slachtoffers op de dodenlijsten staan, wachtend op hun executie. Terwijl we hele bomen opzetten over luchtkwaliteit en biodiversiteit, worden stand en land in rap tempo ‘ontgroend’. Weg met de onontbeerlijke longen. Ook in de Nederlandse bossen legt boom na boom het af tegen het geweld van bomenkappers. Doen economische belangen hier een flinke duit in het zakje? De groenorganisaties zijn immers in het kader van de veel geroemde marktwerking verzelfstandigd en hout kun je goed verkopen. Natuurlijk wordt niet zomaar gekapt. Met “onderhoud” en “terug naar vroeger” wordt het publiek gepaaid. In 1800 waren hier stuifzanden en heidevelden en wat al niet meer. En daarvoor dan? Lachwekkend dat geknutsel met natuur. Onze overheden roeren luid de trom over de vernietiging van bossen elders in de wereld. Het is het bekende liedje van de balk en de splinter. Ik overweeg bij de volgende verkiezingen mee te doen met een eigen lijst om boomvriendelijk beleid op de politieke agenda te krijgen. Er is vast en zeker breed maatschappelijk draagvlak voor. “Partij voor de bomen”. Ik reken op uw stem en steun.”

Was getekend: Ds.J.Belder

Kap,vlammend beleid, handhaving en maatregelen O.W.

Grootschalige ontbossingen/dunningen en handhaving

Melding kwam bij ons binnen over grootschalige kap op diverse plaatsen in Westerveld, bij benadering aangeduid in Darp, Holtingerveld, Havelterberg, in en rond Boschoord en rond de havezate Overcinge te of bij Havelte ;

https://youtu.be/lp9l5K0_sMI

De havezathe is al in 1300 genoemd, dus je zou denken dat men dan in de benen schiet! Een bijziende ziet zelfs al vanaf de weg dat het bos daar nu “transparant” is…………….. We stuurden dus een verzoek tot handhaving naar de gemeente. Die vertelde ons vriendelijk dat zij ook dol waren op groen maar dat de provincie hierover ging. Ander loket dus. Van de provincie kregen we een bemoedigende brief de exacte lokaties op een kaart bij voorkeur afmeting 1:25.000 aan te geven. Stel je voor dat er een brandmelding is in het Dwingelderveld. Stel je voor dat de brandweer net zo antwoordt als de provincie. Dan staat de hele omgeving ook in de hens ……….

De vlam in de pijp!                                                                                                         Over vlammen gesproken: We hebben een nieuwe coalitie. We moeten vertrouwen hebben in de toekomst. Dat zit er voor de bossen niet in, want helaas wordt de subsidieverstrekking voor hout verbranden niet stopgezet. Dat betekent dat nog meer bos in de kachel zal verdwijnen! FSC-hout is geen enkele garantie voor “duurzaam”   Leest u de verwijzing naar Leffert Oldenkamp in het Financieel Dagblad op 17 oktober jl.: “Nieuwe coalitie zet met hout als supervervuiler de CO2-kraan wijd open”

Als er minder uitstoot wordt geëist, is het zaak eerst hout te verbannen en dan steenkool

:https://twitter.com/BomenAchterhoek/status/920609642375532544.

Een andere artikel over biomassa :https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/28/energie-uit-zaagsel-hoe-duurzaam-is-dat-13702161-a1579036

Duurzaam FSC-hout is alle bos dat inmiddels is gekapt in het Drents Friese Woud en nooit herplant.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Het interview met Winsemius,waar hij opmerkte dat de natuurorganisaties zich bij deze ramp stilhouden, is hier terug te luisteren: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/de-polder-is-zompig.

HOE DUURZAAM is dan weer dit: https://www.hortipoint.nl/deboomkwekerij/actieplan-bos-en-hout-nadert-uitwerking/

 Gemiste kans: subcoal                                                                                              Pellets uit subcoal kunnen een veel beter alternatief zijn voor steenkool en zeker voor onze bossen als afvalhout. Het Subcoal®-concept werd reeds in 1998 ontwikkeld door DSM, maar pas in 2010 voor het eerst op grote schaal toegepast. Sinds de betrokkenheid van N+P in 2013 heeft het concept zich over de gehele wereld ontwikkeld. De vraag naar Subcoal® als alternatieve brandstof is zeer sterk gestegen. De Subcoal®-pellets worden geproduceerd uit niet-recyclebaar afval, wat anders op de stort of in de afvalverbrander zou eindigen. De Subcoal®-pellets worden vervolgens toegepast als brandstof in energie-intensieve industrieën zoals cementovens of elektriciteitscentrales. Door de inzet van deze alternatieve brandstof besparen deze industrieën significant op de energiekosten. Zo worden jaarlijks miljoenen kilo’s fossiele brandstof zoals steenkool vervangen, wat ook significant bijdraagt aan een reductie aan CO2-emissies.                                          TERUG naar de Middeleeuwen                                                                             Maar ja, Nederland……..gaat terug naar de middeleeuwen. Terwijl deze afvalpillen al jaren op de markt zijn en het buitenland grif afneemt! Daarnaast lost het gebruik van subcoal het probleem op van plastic afval en de plastic soep in de zeeën En ze zijn veel goedkoper, daarnaast hoef je minder te gebruiken voor dezelfde output. De Raad van State heeft in staat van opperste verwarring in februari 2017 besloten dat subcoal afvalstof was en daarmee ging hij om . In 2003 was subcoal nog nuttig en energievriendelijk. Vreemd.                                                                                                                               Liever zo: Nederland helpt de wereld van de bossen af. Dat is wel milieuvriendelijk. Dat is andere koek. Meer CO2 uitstoot, minder CO2 vang als restcapaciteit want de longen van onze planeet zijn al leeggeroofd. De plant- en diersoorten, alsook consumenten betalen het gelag. CO2 veroorzaakt volgens geleerden overigens geen temperatuurstijging maar wel vergroening en vele positieve effecten.De positieve invloed van meer CO2 in de atmosfeer is het sterkst bij bossen (ongeveer 50% snellere groei bij 300 ppm toename). Zij gaan verdroging en verwoestijning tegen.

Overig Nieuws:

Oude Willem :Ons verzoek om meer informatie over de soortbescherming voor vogels en strikt beschermde soorten, werd na 4 weken uiteindelijk beantwoord door Prolander. Onze vragen zijn niet bevredigend beantwoord, want we moeten vaststellen dat opnieuw niet aan de ontheffingsvereisten is voldaan. Voorwaarde voor een ontheffing is dat je compenserende maatregelen voor de strikt beschermde soorten klaar zijn en te gebruiken VOORDAT je gaat breken. Daaraan is niet voldaan. Bekend was en onderzocht was dat schuren op Oude Willem 13 en 14 zeker werden gebruikt als o.a. overwinteringsplaats voor de gewone dwergvleermuis. Deze vleermuissoort kwam veelvuldig voor in en rond de gesloopte gebouwen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vleermuiskasten zijn door deze soorten niet bij voorkeur gebruikt zie de soortenstandaard Gewone dwergvleermuis.Zie ook citaat (uit Bij 12-2017-004 kennisdocument): De gewone dwergvleermuis is geen typische kastenbewoner, op een enkele kraamkolonie en zomerverblijf van een mannetje na worden slechts paarverblijven in kasten aangetroffen.

Ook al zijn ze opgehangen aan de half afgebroken schuur Oude Willem 14 die voorlopig als biodiversiteitshotel dienst moet doen, in afwachting van de definitieve vormgeving. Met vleermuiskasten, tezamen met een uilenkast als TIJDELIJKE voorziening.

Aan de bomen langs de Oude Willemsweg zijn nestkasten en vleermuiskasten op een knullige wijze opgehangen, zelfs een was al gevallen, zie foto.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We hebben de dienstdoende ecoloog direct gewaarschuwd. We hebben ook besproken wat onze bezorgdheid inhoudt.

Maar één troost:  Er is tenminste gepoogd iets aan behoud van deze strikt beschermde soorten gedaan. Boerenzwaluwen-nesten werden ook op 3 plaatsen aangetroffen maar die worden helaas in Nederland niet beschermd. Triest dat die dieren ieder jaar trouw terugkomen naar hun broedplaats maar Nederland vindt dat kennelijk nog steeds geen bescherming waard. Dit is in strijd met de Vogelrichtlijn. Maar terug naar de troost: in het Dwingelderveld was er beslist geen moeite gedaan de beschermde vogelsoorten en strikt beschermde soorten te inventariseren en alternatieve bescherming/behuizing aan te bieden. Daar troffen we nog veelvuldiger dan hier de bewoordingen aan “dat elders genoeg te eten en te foerageren overbleef “ – als ze al genoemd werden………

Bomen Oude Willemsweg

De bomen blijven staan langs de weg zo is schriftelijk bevestigd, dus de foerage- mogelijkheid langs deze lijnvormige elementen blijft ook voor andere soorten bestaan. De weg blijft zelfs open voor verkeer.

Dan heeft volstrekt onnodige kap van 600 negentigjarige eiken en de sloop van de weg Lhee Kraloo, waar talloze vleermuissoorten gebruik van maakten, tenminste nog iets opgeleverd……….

 

leugens of kletspraat als smoes voor ontbossing

Deze week in het nieuws: Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap. Daar horen geen bomen bij. Bos wordt weer hei in Vijftigbunder.

 

http://www.dvhn.nl/drenthe/Bos-maakt-plaats-voor-heide-in-Vijftig-Bunder-bij-Midlaren-22391030.html

Nederland altijd kaal, begroeid met heide , zompige moerassen en hier en daar een boompie?: Een gotspe!

Wel kan worden aangenomen dat de mens voor een zeer groot deel- en voor een ander deel klimaatveranderingen aan de verspreiding van kaalslagen en het verdwijnen van bos ten grondslag liggen. Hierover later. Maar dat Nederland geen bomen had en dat je daarom naar hartenlust kunt kappen voor   kale natuur is aperte onwaarheid en onzin. Als je de laatste berichten leest van de natuurbobo’s dan is bos zelfs geen natuur. (!) Eerst de naaldbossen “omvormen” en nu de rest……….want bos moet in de oven als biomassa dus verzinnen we een list:…….. bos is geen echte natuur ! Beloning:  SDEsubsidie voor de houtpellets en een life- subsidie voor het scheppen van wensnatuur.

Daaraan zij toegevoegd dit. OUDE BOSSEN, met name NAALDBOSSEN, zijn luchtzuiveraars , temperen de stortbuien, houden water vast dus gaan verdamping tegen, en matigen de temperatuur, en zijn ook nog “CO2-vreters”. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een te hoog CO2, zo is het geloof, – en toch worden de van nature aanwezige buffers die bossen vormen tegen CO2 versnipperd tot duurzame pellets voor de kolencentrales: en met het kappen komt ook nog CO2 vrij! Dat is “duurzaam” omdat dat zo is afgesproken, zegt Minister Kamp.En toch:

‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

 

AFVALPILLEN: 7% minder Co2

In tal van landen wordt afvalpellets gestookt. Ook leveren ze: meer energie dan hout en zijn ze veel goedkoper!! En er is geen subsidie nodig! Pellets zijn schoner dan steenkool en ze binden de strijd aan met plastic afval en de plastic soep voor de ene helft. Voor de overige helft bestaat een pellet uit papier. Dus: waarom   nog hout en steenkool?

Heersend klimaat bepaalt flora en fauna

Niet omdat Nederland altijd kaal was, maar omdat boskap veel geld opbrengt wijst de voorlichting van de natuurorganisaties graag terug naar een zeer beperkt deel van de ijstijd. Waarschijnlijk waren er toen minder bomen. Dat kwam door de klimatologische omstandigheden. Perioden ervoor en erna evenwel: bossen in overvloed.

U ziet: met de waarheid neemt men het niet zo nauw : ook natuurbeheer kletst maar wat.

 

Overzicht

Even doorbijten, met dank aan twee voortreffelijke websites, waaronder geologie van Nederland: voor u volgt hier een overzicht.

 

Plioceen; 1.8 -5.3 miljoen jaar geleden

Aan het begin van het Plioceen kende Nederland een gematigd klimaat.

Net als tegenwoordig groeiden in de loofbossen beukenbomen. In een gematigd klimaat is de beuk bij uitstek een overheersende soort binnen de climaxvegetatie. Climaxvegetatie is de ultieme en meest stabiele vorm van vegetatie die op een plaats mogelijk is.

 

Pleistoceen

Het Pleistoceen staat bekend als het ijstijdvak, maar het was beslist niet alleen een periode van extreme kou en kale grasvlakten. IJstijden werden afgewisseld door warmere perioden (interglacialen), waarin loofbossen tot ontwikkeling kwamen. Vanaf het Midden-Pleistoceen groeiden in Nederland tijdens de interglacialen dichte eikenbossen. De zomereik was hierin een van de meest voorkomende boomsoorten. Zomereiken boden nestelgelegenheid aan vogels en tussen de bomen scharrelden zwijnen, herten en oerossen rond die zich tegoed deden aan gevallen eikels. Ook krioelden de eiken van de insecten. Zomereiken komen nog steeds in ons land voor. Ze kunnen groeien op uiteenlopende bodemsoorten, maar komen het best tot hun recht op voedselrijke, vochtige grond zonder veen.

Pleistoceen kent grofweg 3 periodes ,

 1. het vroeg pleistoceen: 781.000- 1.8 miljoen jaar geleden:

Nederland in het Vroeg-Pleistoceen is warm en vochtig, bijna subtropisch. Vleugelnootbomen en wilde druiven, die in rivierbossen groeien, produceren een overvloed aan fruit. Een ideaal leefgebied waar bevers, herten en zwijnen zich thuis voelen. Zelfs makaken, verwanten van de magots die nu op de rots van Gibraltar toeristen vermaken, wisten de weg naar ons land te vinden. Dergelijke warme periodes vormden kortstondige intermezzo’s tussen ijstijden waarin ijsbergen in de Noordzee ronddreven.

 

 1. Midden pleistoceen 126.00-781.000 jaar geleden

Tijdens de interglacialen van het Midden-Pleistoceen was Nederland bedekt met gemengd loof- en naaldbos. Op veel plekken groeide hoogveen. De vegetatie leek op wat we nu in ons land zien. Warmteminnende soorten als de gomboom (Eucommia) verdwenen aan het begin van het Midden-Pleistoceen. In het bos leefden bekende grote planteneters zoals edelhert en damhert naast exotische soorten zoals de bosolifant. In deze periode bewoonde de heidelbergmens (Homo heidelbergensis) ons land. Dit is de voorloper van de neanderthaler (H. neanderthalensis) en misschien ook van de moderne mens (H. sapiens).

Opvallende verschijningen in sommige van de interglacialen waren nijlpaard en waterbuffel,.

Tijdens de ijstijden was Nederland vermoedelijk begroeid met dennenbossen en een steppeachtige vegetatie, waarin onder meer berken, grassen, zeggen en mossen voorkwamen. De zoogdierfauna verschilt enorm van die van het Vroeg-Pleistoceen: grazers waren gaan domineren. De vlakten werden onder meer bevolkt door de steppeneushoorn, steppemammoet,

voorlopers van de huidige muskusossen en wisenten. In de kuddes waren grazers veilig. Veel roofdieren gingen daarom in groepen jagen.

 1. Laat pleistoceen: 11.800- 126.000 jaar geleden, te verdelen in:
 • het Eemien, 128.000-116.000 jaren geleden en het Weichselien, 116.000-10.500 jaar geleden. In het Eemien lag het westen nog onder zee en de rest van Nederland was bedekt met bossen :Het resterende land tijdens het Eemien was bedekt door warm-gematigde bossen waarin planten en dieren voorkwamen die wijzen op iets hogere temperaturen dan nu: bijv. olifanten en nijlpaarden.In het Eemien werd het langzaam kouder en droger en begon
 • het Weichselien (116.000-10.500 jaar geleden). De zee trok zich steeds verder terug omdat veel zeewater door de dalende temperaturen werd vastgelegd in poolijs.

Nederland kwam onder invloed van een continentaal klimaat, met strenge tot zeer strenge winters en een zomerse maximumtemperatuur die door de jaren heen gestaag daalde. Het was gemiddeld droger, maar in het voorjaar kwamen grote hoeveelheden smeltwater vrij.

Bossen, eerst nog gedomineerd door dennen en berken, verdwenen op den duur.

TOENDRA POOLWOESTIJN en MAMMOETSTEPPE

Aan het eind van het Weichselien, rond het glaciaal maximum (zo’n 18.000 jaar geleden), lag de Noordzee droog. Enorme gletsjers bedekten Engeland en Scandinavië. Nederland was niet bedekt door landijs: toendra’s en poolwoestijnen wisselden elkaar af. Tijdens de iets warmere perioden maakt ons land deel uit van de enorme ‘mammoetsteppe’, die zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot aan Oost-Siberië. Dit droge ecosysteem werd gedomineerd door eindeloze grasvlakten. Heide was pas aanwezig op de mammoetsteppe in laatste fase van het Pleistoceen.

PINGORUINES

De permafrost van de laatste ijstijd, het Weichselien, heeft tot een bijzonder fenomeen geleid in Noord-Nederland: de zogenaamde pingoruïnes. Op de stuwwallen die in het Midden-Pleistoceen zijn ontstaan vinden we ook nog droge dalen uit het Laat-Pleistoceen.

 • het Holoceen. Tussen 18.000 en 10.000 jaar geleden voltrok zich met horten en stoten de overgang naar de moderne warme tijd,

In het Laat-Pleistoceen en Holoceen breidde de beuk zich sterk vanuit het zuidoosten naar het noorden en noordwesten van Europa uit. Rond 3000 voor Chr. bereikte hij het zuiden van ons land.

De wereld van het Holoceen

Heden-12.000 jaar geleden transformatie door de mens

Het Holoceen omvat de afgelopen ruim elfduizend jaar. Geologisch gezien is dat dus bijna niets. Toch vonden er in deze korte periode op wereldschaal dramatische veranderingen plaats.

MENS NEEMT AARDE OVER

Het tijdvak is te typeren als het interglaciaal waarin de mens de aarde overneemt. Bijna alle uithoeken van de wereld raken bewoond en de natuurlijke ecosystemen worden steeds verder teruggedrongen. Dat geldt zeker voor Nederland, waar in een paar duizend jaar tijd een volledige transformatie heeft plaatsgevonden van bos- en moerasecosystemen naar een volledig door mensenhanden ingericht landschap. Dit is het gevolg van de overgang van een jagend en verzamelend bestaan naar landbouw. De mens vestigde zich in nederzettingen en ging zijn woonomgeving aanpassen aan zijn behoeften.

Bossen werden gekapt om ze in cultuur te brengen als bouwland voor het telen van gewassen.

 

Drenthe en bos

Voor Drenthe heel kort dit: er was veel bos.” Oudtijds plagt dit landschap zeer boschrijk te zijn:waarvan behalven verscheiden gemene bosschen, die thans nog in wezen zijn, en omtrent welken men nog de duidelykste blijken bespeurt, dat zij voormaals eenen veel groteren omtrek en uitgestrektheid hadden, ook nog de overblijffelen te vinden zijn in de menigte van kreupelbossen en eiken stobben die men hier en daar op de velden ontmoet………

 

SOORTENRIJKDOM zeer divers:

“Onder de houtgewas die hier van ouds placht te groeien en tegenwoordig het meest gevonden, munt de Eikenboom uit. Berken, Ypen en linden groeiden hier mede,doch worden wegens hun mindere waarde, minder gezogt en aangekweekt. Sedert enige jaren heeft men hier ook Dennen en Vuren begonnen te poten die hier tamelijk wel tieren.”

………” Beuken, Ypen en Eschenbomen, ontbreken in het Landschap niet; evenwel schinen dezelven, in het algemeen een andere grond te verkiezen. Daarentegen groeijen er de Eiken, en alle soorten van Sparre en Dennebomen zeer goed: De onvruchtbaarste Gronden, wanneer ze behoorlijk bearbeid en de nodige zorgen genomen worden. Het Eikenhout is sterk en taai gevezeld. Het Sparre en Dennenhout is hier goed in zijn soort. Voorts vindt men er de Lariks of Lorkenboom, de Pynaster, of Noordsche Ceder, de Wymouts Pinus, of Stobus, de Noordsche Pyn, de gewone of Grove Denne of het Greynenhout; en de fijne Denne, of het Vurenhout; en meer andere soorten/ De Italiaanse en andere populieren groeien welig genoeg maar zijn minder in waarde en achting dan den Berk en den Elst, waarvan men brandhout klooft.                                                                                                                                                                         De Liriodendrom Tulipifera, of zogenaamde Tulpenboom en de witte en geele Acacia zijn insgelyks hier en daar geplant en groeien tamelijk voordelig.


Vrucht en Ooftbomen heeft men er van allesoorten, insgelyks heestergewassen waarnder de Juniperus communis, of Jeneverbessen…………..

( uit: Tegenwoordige Staat van Drenthe , Mr. J.van Lier en Mr. J. Tonkens, 1792-1795)

bewoning

De eerste nederzettingen waren daar waar hooggelegen beboste gebieden waren. Maar tevens in de onmiddellijke nabijheid van water, stroom, of beek. Nadat het bos was weggekapt bouwde men het huis, , terwijl voor het huis een stuk werd vrijgemaakt voor het verbouwen van vruchten. Achter de bewoning ook steeds meer kap: hier zouden later de essen ontstaan. Doordat de een de ander aantrok, en ieder zich de ruimte schiep, onstpnd er van lieverlee een brink. Later werd deze beplant met eiken.

Open plek in het bos: loo

Veel oude Drentse dorpen eindigen op –loo hetgeen   open plek in het bos betekent: ze zijn gelegen op hoge esgronden met daarachter de uitgestrekte essen. Aan de andere kant van de nederzetting vindt men dan de madelanden en weilanden, lager gelegen. Tevens werd het hakhout in de bossen gebruikt voor “eekschillen”, en de stammen voor gebouwen. Roofbouw onstond door geringe kennis van milieu: gevolg: woestijnvorming en verlaging van de waterstand door verdamping. Uiteindelijk zandverstuivingen. Kortom: een rampenlandschap.

Vanwege een kapverbod in 1609 bij openbaar plakkaat door de staten van het landschap;ter bewaring van het houtgewas; gelijk ook in 1637 ter aanmoediging en bevordering van houtplantagien een besluit namen……..waarna de schrijver mismoedig vaststelt   dat er weinig aanplant is .

DUS:Daarnaast is natuurlijk sprake van de venen, waar veel boomresten in gevonden zijn, weiland ,woeste grond, akkers en heide, maar het is beslist niet zo dat kale vlaktes met oerveen een oerrrrrr- heide altijd en eeuwig allesoverheersend zouden zijn in Drenthe dan wel in “tout” Nederland.

Dat Nederland geen bomen had is dus geschiedvervalsing.

Ook blijkt uit dit oude geschrift dat: “bomen die hier niet thuishoren” zoals de door natuurbeheerders vermaledijde exoten onverdedigbaar is.

Ook is het verhaal dat deze naaldbomen verdroging veroorzaken een onjuiste voorstelling van zaken: het is een fabel die alle relevante factoren buiten beschouwing laat.

 

 

ONTBOSSING IN NEDERLAND BEVESTIGD

Ontbossing Dwingelderveld als voorbeeld : woudreus in rtl-nieuws:Op 22 september jl. zond RTL nieuws uit over dit onderwerp en hierin wordt o.a. ook De Woudreus bij de kaalslag in het Dwingelderveld geinterviewd, zie de link: RTL Nieuws: RTL Nieuws – Laat https://www.rtlnieuws.nl/uitzendingen/rtl-nieuws-laat-1381

( nb :uiteraard is er geknipt: er moet een stijl zijn die de makers willen: de boodschap vindt u op deze webstek)

Eindelijk

Trouwe volgers zullen het met ons eens zijn en zich afvragen waarom er eerst nu wat paniek in de tent komt. Of heeft het een dubbele bodem?  Immers het energieakkoord uit 2013 en het beleid hier te lande laat ontbossing zonder herplant al jaren onbestraft: erger nog: nu vangen de kappers 2x” eerst SDE+ subsidie en dan life + voor herstel van wensnatuur. Dat dat herstel nauwelijks lukt blijft onvermeld. Ga eens kijken langs de A28, en eerder het plankenpad: dan heeft u een mooi voorbeeld van ontbossing, milieucriminaliteit en mislukte wensnatuur: daders zijn de overheden die geen wetten respecteren. En de bosbeheerders die een vrijbrief hebben bos te vernielen en te verpatsen in plaats van het te beschermen.

Jaarlijks 1350 ha minder sinds 2015                                                                      Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders. Bij het bepalen van het klimaateffect zijn de bruto ontbossingscijfers van belang. Bij ontbossing komt de koolstof die is opgeslagen in de boombiomassa en het strooisel in één keer vrij en zorgt gemiddeld voor een emissie van 499 ton CO2 per hectare,

Terwijl na aanplant van nieuw bos de vastlegging circa 40 keer langzamer gaat.De bedachtzame lezer zal denken: waarom blijven ze er dan niet van af??Welke idioot heeft bedacht dat bos in de oven moet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Waar de opname van het broeikasgas CO2 in bossen wereldwijd een belangrijke rol speelt in het tegengaan van klimaatverandering, draagt ontbossing juist bij aan emissies van dit broeikasgas. Als partij in het VN- klimaatverdrag en het Kyoto Protocol moet Nederland jaarlijks zijn uitstoot en vastlegging van broeikasgassen rapporteren waarmee de voortgang van de afspraken kan worden gevolgd.

Rampzalig voor het klimaat :bomen zijn CO2-vreters

Wetenschappers schrijven open brief:                                                                                    Dat Europa medeschuldig is aan deze ecocide en dat dit in menig opzicht rampzalig is, vooral omdat er recentelijk besloten is nog meer bos te rooien tot 2030 voor biomassa schrijven thans 193 wetenschappers: ‘193 scientists express “grave concern” over ‪climate impact of ‪EU’s plans to increase harvesting forests’ Wetenschappers zeggen: Op grote schaal biomassa uit bossen halen is slecht voor het klimaat.

 

http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/need-for-a-scientific-basis-of-eu-climate-policy-on-forests/

Exoten Met name de door exoten vangen de meeste co2. Die zijn evenwel tot ongewenst vreemdeling verklaard zoals we hebben ervaren in onze bossen.

De dikste bomen leggen het meeste CO2vast,en bieden onderdak aan bijvoorbeeld specht en uil, dus die worden gekapt. Want: die brengen geld op.

Flora en fauna zijn dus vernietigd, verjaagd en  vermoord.

Biodiversiteit telt niet: alleen geld in het laatje.

 

VOS DIE DE PASSIE PREEKT:

Wie staat nu vooraan om bos te herstellen? Heel goed, de organisatie Sbb bijvoorbeeld met alleen vorig jaar al 27 miljoen in de zak door houtpellets!!!!

Lees maar mee:

“Staatsbosbeheer wil het tij keren”;…… zij zijn de grote veroorzaker! Hele bospercelen gaan hier de versnipperaar in voor de gesubsidieerde biomassa!

Nogal stuitend; een veel te mooi verhaal dat niet strookt met de praktijk!

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/bos-en-hout/minder-bos-in-nederland#.WcU4WAa18-4.twitter

 

Driewerf schande

Oranjewoud ook geplunderd: driewerf schande

“Oranjewoud, bij Heerenveen, werd in 1667 gesticht door Albertine Agnes van Oranje. was getrouwd met Friese Stadhouder Willem Frederik- een van de voorvaderen van ons koninklijk huis. In hun kielzog trokken tal van aanere rijke Friezen naar het gebied. Ook zij bouwden hier landhuizen en legden parken en lanen aan.

De barokke tuinen op landgoed Oranjewoud zijn rond 1700 aangelegd. De tuinen zijn ontworpen door Daniël Marot, die ook de tuinen van paleis Het Loo aanlegde. In de achttiende eeuw is in een deel van de tuinen de romantische Engelse landschapsstijl doorgevoerd. Rechthoekige patronen moesten plaats maken voor slingerpaden, grillig gevormde vijvertjes, heuveltjes en fraaie boompartijen.

Barok- en Engelse landschapsstijl                                                                                  Ook in de rest van het Oranjewoud is zowel barokstijl als Engelse landschapstijl te bewonderen.”

Dit vonden we op de webstek Oranjewoud, en u kunt hier verder lezen:

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/oranjewoud/over-oranjewoud – .WcI3_tlV3O4.email

Grootschalige kap in plaats van behoud                                                 Bewaren zo je zeggen, zuinig op zijn. Het zijn prachtige eeuwenoude bossen en die moeten ongeschonden worden doorgegeven van generatie op generatie!

Niet zo Staatsbosbeheer.

 

Biomassabron                                                                                                                          Ons bereikte het alarmerend bericht dat Staatsbosbeheer dit monumentaal park ook als biomassabron beschouwt want er schijnt vreselijk huisgehouden te worden Sporen door het bos in de bodem van 80 cm diep, moeten leiden tot stokoude bomen en die worden in groten getale geveld.

Verwoesting van koninklijk cultuurgoed.

Vragen aan de boswachter.                                                                               Woudreus heeft heden de boswachter gemaild en verzocht omtrent de reden van deze verwoesting. Ook willen we meer informatie .

We houden u op de hoogte van het naar we hopen spoedig antwoord.

 

Bos populairste type landschap in Nederland en Europa

Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd. Maar dit blijkt ook uit de Europese versie www.myplacetobe.eu die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.

Op de websites kunnen bezoekers zelf hun ideale landschap samenstellen en krijgen vervolgens een kaartje met gebieden waar in Nederland of Europa het meest aan hun ideaal wordt voldaan. De websites zijn daarmee geschikt om een vakantiebestemming te vinden en gelijk mee te helpen aan wetenschappelijke doeleinden om voorkeuren voor typen landschappen te verzamelen. Bij de voorkeur voor landschapstypen scoort bos dan het hoogst, zowel bij Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen als bij Engelsen. Het blijkt dat gemiddeld 47% van de bezoekers bos in hun ideale bestemming zou willen hebben. Bosareaal zou dan bij voorkeur circa 23% van het landschap moeten beslaan; 2 keer meer dan het huidige bosareaal van 11% dat Nederland nu heeft.

Luisteren en opvolgen: herplanten en bos aanleggen dus!

Daar mogen Staatsbosbeheer en met hen tal van anderen die zich natuurorganisaties noemen, zich wel heel veel van aantrekken, want tot nog toe is er niet anders dan gesloopt en ontbost voor kale natuur, natte natuur nattere plas dras, en allerlei dure wensnatuur van tekentafelbiologen. Die er toch nooit komt. Met subsidie aan twee kanten: dure Life+ voor de wensnatuur en SDE+ voor de sloop. Met als positief resultaat voor SBB vorige jaar 27 miljoen euro! Kassa!!!! Intussen verliezen de aan bos gebonden soorten hun terrein, hun middelen van bestaan en dus hun levens want het bos wordt al jaren geplunderd en onttakeld, en herplanten ho maar. De stropers waren er kleine jongens bij.

Waarom bos?

Bos is goed voor CO2 opname, is het middel bij uitstek tegen klimaatverandering,want tempert de temperaturen, neemt veel hemel-water op en geeft nadat het is volgroeid nog materiaal voor meubels. En in die tussentijd kunnen de mensen nog genieten van de taltrijke bronnen die het gratis geeft. Dat wil bijna de helft van de Europese b evolking.                                                                                                             Dus het is beslist niet bedoeld voor datgene waar het nu voor wordt onttakeld: namelijk de “ groenmaking” van de zwarte kolencentrales!!

Meer bos is goed voor alles en iedereen!

 

 

 

 

Nieuws

STOP Boomkap: Parkbossenland adoptieplan.

Kwekerijen rooien massaal hun oudere bomen: te groot geworden bomen gaan eruit. De gemeenten hebben geen geld er voor over om oudere bomen te planten of ze zijn net iets te duur. Doodzonde want ze zijn juist nodig voor het aanleggen van parken volgens de unieke methode Ruyten.                                                                                                                              Dr. Ing. Ruyten, landschapsarchitect, zint op methoden om een adoptieplan met deelnemende gemeentes ondernemingen en kwekerijen op te zetten. Immers bomen zijn bij uitstek CO2 vreters; zij kunnen de opwarming van de aarde juist temperen. Nederland wordt een parkbossenland: een aangename bijvangst. Nu er zoveel bomen moeten worden gerooid omdat de gemeenten bomenaanleg als sluitpost zien en oude bomen bij aanleg te duur zouden worden, bepleit Ruyten zijn methode. Het kan ook anders. Zo is er in Limburg een project erfbeplanting gedaan volgens zijn methode: Plantmethode Ruyten.

De plantmethode Ruyten is al jaren te zien in het parkbos te Hoofddorp, in 1999 aangelegd. Een volwassen bos. Ruyten heeft uitgerekend dat je bij aanleg duurder uit bent; want oudere bomen zijn duurder, maar omdat je later niet hoeft te dunnen, meteen een volwassen en voldragen bos hebt. Voorbeeld: voor een park van 3.3 ha moet je 77.000 euro betalen met deze integrale methode tegenover 41.000 bij de traditionele, zegt hij..   Dat is dus duurder in aanleg maar de enige kostenpost daarna is water geven en hier en daar wat schoffelen. Verschil tussen deze en de traditionele en oude bosbouw op termijn is 17.000 euro voordeel. En belangrijker: het bos is meteen mooier en volwassener, neemt meer CO2 op, zal sneller biodiversiteit bieden en de bosbodem blijft ongeroerd. Bij de oude bosbouw moet er worden gedund dus er is altijd machinewerk dat de bodem beroert en voor onbepaalde tijd vernielt. Met vrijkoming van CO2.

Zie verder de webstek Ruyteninstituut

Brochure:https://www.ruyteninstituut.nl/brochures – .WbvOVpjssZM.email

En ter illustratie de beplantingsfilm Ijsselpark 2017https://youtu.be/pAiiExJulNo

Met deze vindingrijke methode gaan er geen kostbare CO2 eters verloren en verdienen we aan biodiversiteit. Tel daarbij op dat de bosbeheerders het bos in de biomassa-oven gooien zonder herplantverplichting, dan hebben wij die bomen hard nodig bij aanleg nieuwe parkbossen volgens deze methode. Wellicht een goed idee voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om de helft van die miljoenen die ze binnenhalen via de bosomvorming en zogenaamde duurzame oogst, aan de plantmethode Ruyten te besteden. De “ natuurlijke herplant” hebben we nu wel meer dan genoeg van. Van de watervlakten en modderpoelen hebben we nu wel meer dan genoeg. Kunnen we eindelijk weer eens een goed bos beleven en benutten nietwaar? Misschien kunnen ze nog subsidie hiervoor krijgen via hun ANBI-buitenfonds. Jazeker, de semi- overheidsinstelling SBB is ook een goed doel, dat u dan maar weet.

Drents Friese Wold.

RE: Vleermuizen Oude Willem en andere strikt beschermde soorten.  

We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in Oude Willem omdat we lazen dat de heer Urlings, leider van de Projectgroep going up to a level volgens het door ons vorige maand gelezen krantenartikel , een vleermuiskast een prima vervanging zou vinden voor de te slopen schuren aldaar. Met de sloop van de schuren zou er teruggegaan worden naar de natuur, aldus de heer Urlings. Hij schijnt daarmee kennelijk geen oog te hebben voor de daar aanwezige soorten die streng beschermd zijn. Nogmaals we hebben dit uit een krantenartikel, maar gelet op hetgeen geschied is in het Dwingelderveld met de daar aanwezige strikt beschermde soorten vrezen we dat daarmee opnieuw geen rekening wordt gehouden. De zoogdierenvereniging raadde desgevraagd vleermuiskasten als vaste nieuwe behuizing, af, en dan hing het nog af van de soort. Iedere ecoloog weert dat en het is ook aanbevolen in het ecologische rapport van 2013: vervangende verblijfplaats zou prima een ruïne kunnen zijn van een van de boerderijen. Nergens is over vleerkasten gesproken!

We verzochten de Provincie dan ook dringend om de inhoud van onze brief d.d. 4 september zo spoedig mogelijk door te geleiden naar de stuurgroep/projectgroep en vooral de uitvoerder van het project Oude Willem. Rapport Tonckens: “Het plangebied, met name de bomenstructuur langs de Oude Willem en opgaande beplanting rond de boerderijen wordt gebruikt als foerageergebied door diverse soorten vleermuizen. Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen is vastgesteld in verschillende boerderijen binnen het plangebied. In de Annahoeve (Oude Willemsweg 14) zijn een zomer- en paarverblijf vastgesteld. In drie andere boerderijen, waaronder nr. 14 aan de Oude Willemsweg zijn paarverblijven aangetroffen. Naast de streng beschermde vleermuizen zijn twee dassenburchten aanwezig.. In de boerderijen Oude Willem 13 en 14 is vastgesteld dat deze gebruikt worden door 
gewone dwergvleermuizen. Indien de boerderijen gesloopt worden, dient er een vervangende verblijfplaats gerealiseerd te worden. Een goede mogelijkheid is om een van deze boerderijen om te vormen en in te richten tot vleermuisverblijfplaats. Ook andere fauna kan in een dergelijke ruïne een plek vinden.”We hebben gevraagd of dit advies is overgenomen, of er een ontheffing is aangevraagd zoals het rapport aangaf, of er een nieuw/recent ecologisch rapport was vervaardigd, of er een ecoloog aanwezig was bij de sloop of liefst eraan voorafgaand, of er een ecologische werkprotocol was, of er een ontwerp was gemaakt voor een ruïne zoals aanbevolen, en hoe men op het idee van vleermuiskasten kwam dat nergens in het advies van 2013 is te zien en wat ook wordt afgeraden door de Zoogdierenvereniging, ten eerste omdat het tijdelijk verblijf is en ten tweede zeker niet vervangend en ten derde lang niet voor iedere soort geschikt.

We zijn benieuwd naar het antwoord.

Verder nieuws omtrent de Parken:                                                                Rondom bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt op zondag 24 september de jaarlijkse markt gehouden. Deze kleinschalige markt bestaat uit kramen met tuinplanten, kunst, tuindecoraties, ijs, jam, honing etc. Tussen 11.00 en 16.00 uur; aan de Benderse 22 in Ruinen.

Vergaderingen van de Stuurgroep Regionaal Landschap en Gebruikersplatform                                                                                                           Als zelfbenoemd opvolger van de opgeheven twee Overlegorganen van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold in 2010 en met toevoeging van het Holtingerveld, is de Stuurgroep Regionaal Landschap in of omstreeks 2013 van start gegaan, maar de vergaderingen waren niet openbaar. Ook waren de agendapunten niet in te zien en de notulen voor een groot deel niet te raadplegen. De Woudreus heeft daar tegen geprotesteerd. Gelukkig heeft men medio vorig jaar besloten om de deuren voor toehoorders open te gooien, en stukken te publiceren – openbaar bestuur hoort in een rechtstaat thuis, zo heeft men ingezien. U ziet op de webstek regionaal landschap provincie Drenthe, stukken vanaf 2013.

Mocht u belangstelling hebben:

eerstvolgende vergadering is 16 november , 9 uur ’s ochtends.

De agenda en vergaderstukken worden begin november op de site gepubliceerd.

Meer info omtrent plaats en tijd is op te vragen bij het secretariaat van de stuurgroep, zie onder: bii. volgende alinea.

Gebruikersplatform

Verder is er eerder , op 27 september a.s. te Zorgvlied, Vila Nova, om 19.30, weer een vergadering van het gebruikersplatform, maar die is alleen toegankelijk op uitnodiging. ( dwz degenen die aan dat platform deelnemen).

Tijdens deze vergadering horen we meer over: Edelherten en damherten in het Drents-Friese Wold.

 

 1. Toelichting proces en besluit Stuurgroep door Henk v Hooft/Catrien Scholten
 2. Persbericht staat op de website en ook alle achtergrond stukken en verslagen:
  1. http://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/actueel/nieuws/@124407/kopie-ser-edelherten/
  2. http://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/

 

 

 

 

En nu stop op biomassa en houtstook

Uitstoot Stikstofdioxide te hoog? Weg met gesubsidieerde pelletkachels en biomassa-ovens!

 BIOMASSA- centrales bron van fijnstof:  niet groen, maar pikzwart!    Niet alleen het verkeer en de landbouw horen de zwarte piet krijgen, Milieudefensie,   maar ook ten onrechte geroemde duurzame groene bronnen van energie: Biomassa en houtkachels. Houtkachels stoten net zoveel uit als al het verkeer in Nederland! Over de biomassa’kachel’ nog meer. Het getuigt van grote hypocrisie om dit niet te noemen. De bewindsvrouw Mevrouw Dijksma kan dit niet buiten beschouwing laten na het vonnis van de rechtbank Den Haag,  enkel en alleen omdat de heer Kamp vindt dat we nu eenmaal hebben afgesproken biomassa groene energie te nemen. We is dom, of liegt: biomassa is pikzwart, kankerverwekkend en levensbedreigend. Bovendien zorgt dit voor massale ontbossing die nog gesubsidieerd wordt ook. Dag vogels, dag bloemen dag bijen, dag honing dag beesten.

BIOMASSAcentrales                                                                                                                    De biomassacentrales werden massaal uitgerold omdat er veel subsidiegeld beschikbaar is voor ‘duurzame’ oplossingen. Maar dat duurzaamheids- en groenlogo mogen wel weg.

Niet duurzaam, groot gezondheidsrisico                                                              Dat is een groot probleem : biomassacentrales zijn niet duurzaam en vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid van alle omwonenden. Zie bijvoorbeeld ook https://www.youtube.com/watch?v=4n7mNxSoFdk  De ontvanger van de subsidie, maar erger nog de overheid,  heeft geen boodschap aan de bezwaren van de omwonenden. Ga voor meer informatie o.a. naar http://www.houtrookvrij.nl .

Duurzame groene energie in zijn algemeenheid.                                              20 miljard subsidie wordt er de komende jaren uitgegeven om in zee windmolenparken te plaatsen. De energie moet schoner, zo is in het energieakkoord afgesproken                                                                                              Bij de kolencentrales in Delfzijl en elders ketenden mensen zich vast omdat men het milieu niet met verbrandingsgassen wil belasten. Er wordt energiebelasting ingesteld op ons schone aardgas en op de elektra om alle kosten van de subsidies te kunnen financieren.

Hiertoe horen ook biomassa als bijstook in de kolencentrales omdat wind en electra niet genoeg energie leveren. Biomassa is alleen maar schoon omdat “we” dat hebben afgesproken (aldus de heer Kamp). In het Energieakkoord, nogmaals, buiten de Kamers om. En buiten de- genen om die het gelag  moeten betalen. Hiermee ontstond meteen een vrijbrief voor de natuurbeheerders om bossen nog verder te vernietigen met subsidie SDE+ en met Life subsidie de kale vlakten te herinrichten! Dubbel subsidievangen! Zie ook website “Interessante tijden” auteur Rypke Zeilmaker

http://interessantetijden.nl/2017/08/16/kaplustig-staatsbosbeheer/

Particulieren en gesubsidieerde pelletkachels; open haarden                                                  De vervuiler betaalt niet: met zijn luchtvervuilende houtstook, betaalt veel minder dan de schone stoker,  en wordt zelfs beloond met subsidie, terwijl door zijn toedoen het milieu extra wordt belast en omwonenden de smerige zware pijp krijgen te roken. Buren in de ellende:  zij zitten in de stank en worden vergiftigd met kankerverwekkende lucht.

Vonnis rechtbank integraal naleven: voor elke levensbedreigende bron!                                                                                                                                Stichting de Woudreus vindt het een goede zaak dat Nederland zijn richtlijnverplichtingen nakomt. Dat doet Nederland vaak niet,  of hangt er kerstballen aan, en het is goed dat de rechtbank in deze zaak dat netjes heeft verwoord voor dit geval.

Maar anderzijds doen wij een dringend beroep op gelijkheid voor een ieder. We rekenen erop dat  Milieudefensie en Groen Links even hard tegen de vervuiling van de biomassa-centrales tekeer gaan als ze nu doen tegen de landbouw en de verkeersstromen.Want de  veelal gesubsidieerde houtkachels in Nederland van particulieren alleen al  zijn net zo schadelijk als het verkeer tezamen!

Wat gaat u hier aan doen, mevrouw Dijksma? U bent nog bewindsvrouw en U is aan zet om  dit vonnis integraal na te leven voor elke vervuiler.

 

Waarschuwing

Waarschuwing voor Staatsbosbeheer

Ons bezwaarschrift tegen het handhavingsbesluit november 2016 inzake de grootschalige kap in het Dwingelderveld van de stichting wegens overtredingen op grond van de Natuurbeschermingswet, Boswet en de Flora- en faunawet is na bezwaar deels gegrond verklaard. SBB krijgt een waarschuwing op grond van het volgende.

Provincie bevoegd gezag Soortenbescherming en Houtopstanden sinds 1 januari 2017

Naar aanleiding van overgelegde documenten heeft de behandelend ambtenaar reeds mondeling aangegeven dat de stukken niet zorgvuldig zijn bijgehouden. Om deze reden heeft de provincie toch in haar verweerschrift naar aanleiding van ons bezwaar te kennen gegeven een waarschuwing af te geven.

Reden:  Op basis van de overgelegde checklisten kan worden afgeleid dat Staatsbosbeheer vermoedelijk wel heeft gewerkt volgens de “gedragscode Bosbeheer”. Uit een bestudering van de overgelegde stukken blijkt dat de checklisten onzorgvuldig zijn ingevuld en niet altijd zijn voorzien van een juiste controleerbare kaart. Na een verzoek om toelichting op de checklisten kreeg de provincie een aanvullende mail op 6 maart met kaarten. Niet is helder of alle gekapte gebieden zijn geinventariseerd. Zonder toelichting zijn de checklisten niet goed herleidbaar.”

De provincie kwam nu tot de conclusie dat SBB haar administratie bij het handelen overeenkomstig de Gedragscode Bosbeheer onzorgvuldig heeft bijgehouden. Dus is niet vast te stellen of hiermee een verbod in de zin van artikel 3 lid 1, 3 lid 5 of 3 lid 10 Wnb is overtreden. Hoe dan ook, onzorgvuldig handelen is verboden gelet op de zorgplicht uit artikel 1.1 ‘Wnb.

Aanvankelijk wilde de provincie er niet aan, want SBB bedoelde het zo goed, maar nu is er toch een schriftelijke waarschuwing uitgegaan Pas als ze nog een keer niet zorgvuldig zijn wordt er gehandhaafd, op grond van het volgende:

“De provincie hanteert de landelijke handhavingsstrategie. Op basis van de interventiematrix dient te worden bepaald welke interventie passend is voor de geconstateerde overtreding. De mogelijke gevolgen van het onzorgvuldig handelen achten wij nihil (er is immers wel geïnventariseerd) en het gedrag van de Staatsbosbeheer in dezen goedwillend (de intentie is goed geweest enkel de administratie dient verbeterd te worden, de bereidheid hiertoe is uitgesproken). Het feit dat Staatsbosbeheer een landelijk maatschappelijk aansprekende rechtspersoon is achten wij echter een verzwarend aspect. Gelet hierop komen wij bij interventie B2 uit. Dit houdt in dat een bestuurlijk gesprek of een waarschuwing op zijn plaats is.”

Nu vraagt de stichting zich af, of de Provincie niet zichzelf tegenspreekt.

Als er geen goede check listen zijn, zoals de provincie aangeeft, is er eenvoudig weg niet na te gaan wat er al dan niet is geinventariseerd. Het lijk is zogezegd verdwenen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe kan de provincie in de tweede helft van haar brief zichzelf zo tegenspreken en hoe kan het dat ook de Commissie van bezwaar hier niet op heeft gewezen?

En dan nog wat: u en ik kunnen het goed bedoelen, maar als we per ongeluk door het rode licht rijden krijgen we allemaal een prent. Met onze intenties houdt geen enkele Officier van Justitie rekening .

Het zij zo.

Wij vinden een gedragscode bij bosomvorming die deels uit kaalkap bestaat beslist onjuist en vinden dan ook de ontheffing en een vergunning meer in de rede liggen. Door de wetswijziging per 1-01-2017 komt de overtreder heel goed weg. In Frederiksoord heeft bij de Maatschappij van Weldadigheid ingevolge deze overtreding in 2016 een zwaarder straf gegolden.

Zorgvuldig handelen op basis van de zorgplicht is alles wat nog rest in een natuurgebied als voorzorgsmaatregel. Gelukkig is er, na ons bezwaar, alsnog een waarschuwing uitgegaan naar de overtreders nu zelfs aan die minieme eis van de nieuwe wet niet is voldaan. Ook is nog niet duidelijk waarom alleen SBB op het matje is geroepen. Daar zullen we nog navraag naar doen.

Hopelijk zet de waarschuwing aan tot een zorgvuldiger inventarisatie bij een volgende ingreep. Maar wat De Woudreus betreft moet het resterend bos nu met rust worden gelaten om te herstellen van deze aanval.

 

Nog geen herten in Drents-Friese Wold

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft  de knoop doorgehakt: de tijd is niet rijp  om edelherten en damherten te introduceren in Nationaal Park en N2000 gebied  het Drents-Friese Wold. Over de randvoorwaarden voor de uitwerking van het plan van aanpak herintroductie werd tijdens de vergadering van 22 juni geen overeenstemming bereikt. Doordat steun onder boeren onvoldoende is blijft  een unaniem advies uit.  Daarom heeft de stuurgroep nu  besloten dat de introductie van herten op dit moment bestuurlijk niet haalbaar is.

De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft de ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ ( SER) vastgesteld. Doel van het rapport was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Uit de rapportage blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied in  zowel ecologisch als maatschappelijk  als toeristisch en recreatief opzicht. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. De landbouwsector liet eerder al weten dat ze de komst van edel- en damherten alleen zien zitten als er een hek rondom het hele Drents- Friese Wold komt. Schade  door wildvraat immers wordt niet  of niet geheel vergoed en is ook lastig bewijsbaar.

Voorzitter van de stuurgroep Henk van Hooft:  vindt dat de introductie  van edelherten in het Drents- Friese Wold zorgvuldig is onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat edelherten van toegevoegde waarde zijn voor de doelen van ons Nationaal Park. Deze conclusie uit de SER werd in april 2017 dan ook door alle betrokkenen onderschreven. Over de voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten echter teveel uiteen. Dit plan heeft zowel ecologisch als economisch en maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied en de omgeving, dat volledig draagvlak binnen de stuurgroep heel belangrijk is. Zolang die ontbreekt moet je concluderen dat de tijd er nog niet rijp voor is; aldus de heer Van Hooft.

Zie voor meer informatie de volledige documenten van de SER en onderliggende rapporten op de site van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

bron: Nationaal Park Drents-Friese Wold / Natuurmonumenten, 27/06/17

 

juni 2017

We willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten tot op heden. Ook wijden wij aandacht aan bos als biomassa, met daaraan gerelateerd de nefaste consequenties die dit heeft voor de biodiversiteit. Verder een artikel over bosbodems die zware schade lijden door de zware machines en een vergelijking daarmee met Duitsland. Ook hebben we goed nieuws: er komt steeds meer beweging in samenwerking.

Bezwaar tegen niet handhaven          Ten eerste loopt de bezwaarprocedure nog tegen de nieuwe grootschalige kapactiviteiten in het Dwingelderveld deze winter. We hadden om handhaving gevraagd en tegen de weigering hiervan hebben wij bezwaar aangetekend. Tevens hebben wij laten zien wat de argumenten die altijd worden gebruikt waard zijn zoals:” aan een boom zo vol pruimpies kunnen we best wat plukken want die mist men niet”–  en: “op termijn kunnen er wel weer vogels broeden etc.”

12 juli as zou er uitspraak op bezwaar zijn.                                                        Wat ons met name opviel tijdens het gesprek met de provinciale ambtenaren en Staatsbosbeheer eind vorig jaar was de eensgezindheid van beide. Voor een toezichthouder een rare houding.                                                                                                                    Vragenlijst: Dit is voor ons aanleiding om een vragenlijst over bosbeheer , toezicht en handhaving op te stellen voor Gedeputeerde Staten. We willen vooral weten wat het nettoverlies aan bos is over heel Drenthe. Deze hebben wij 8 juni jl. ingediend.

Brief (in samenwerking met gezamenlijke bomenstichtingen) aan Provincies, IPO en Ministerie :De laatste maanden is er contact tussen De Woudreus en een aantal natuurorganisaties in Nederland ontstaan. Sommige willen nu een totaalbeeld van het beleid van de Provincies ontvangen over mogelijke ontbossing; daarna pas kunnen concrete stappen van de overheden worden gevraagd.

Derhalve is nu door Stichting De Woudreus deze brief met vragen opgesteld  gericht aan Gedeputeerde Staten met kopie ervan aan het IPO en het Ministerie Economische Zaken. Vragen waarop wij antwoord moeten hebben alvorens wij een totaalbeeld hebben van de ontbossing in Drenthe. De Woudreus heeft een kopie van deze brief en die aan het Ministerie van EZ en IPO aan 70 andere natuurorganisaties gestuurd. Met toestemming de inhoud hiervan te gebruiken. Te hopen is dat het navolging krijgt.

Intussen is er een website gestart; http://www.bomenkapmeldpunt.nl/

U kunt uw foto’s en berichten naar deze website sturen!                           Ruim 69% van de Nederlanders bezoekt een natuurgebied, en de meerderheid hiervan prefereert bos. Laat ons dan blijven vechten voor het behoud ervan! KRO monitor heeft voorbeelden gevraagd van boskap;De Woudreus heeft uitgebreid fotomateriaal opgestuurd. Ook uit Schoorl het volgende bericht, gepubliceerd op de weblog van de bomenstichting Achterhoek:

 

http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/06/weer-een-noodkreet-aan-de-monitor.html

 

 

Bos Biomassa

“Het bos, het trotse juweel van het dal, de waarborg voor het geslacht, het geluk van de toekomst, verzorg bescherm en behoud het, het is onze beste vriend. Jij die houthakt, die zich voortbeweegt, die in het bos het gereedschap hanteert, wees behoedzaam in het gebruik en de verzorging ervan. De bescherming van het bos is in het belang van de toekomst……..”

( Uit: De Man en het hout, ISBN nr. 987 90 254 4612 3)

 Het bos echter lijkt net verlaten als na een inval van Hunnen en Visigoten.  De mierenhopen liggen bedolven 0f een meter diep, dus wie daarvan afhankelijk is heeft pech. Bomen liggen dwars over paden, paden zijn niet hersteld.. De bosbodems zijn toegetakeld.    http://bit.ly/2qVLgIU :

Staatsbosbeheer gaat nog harder tekeer dan Natuurmonumenten. Het verdubbelt de houtoogst de laatste jaren naar 80 procent van de bijgroei. Dat bos gaat in snippers naar klimaatdoel-stokers (biomassa-centrales) voor het Energie-akkoord. Over dit bizarre akkoord een andere keer. Waarom dit duurzaam is, is niet verklaren omdat SBB is ontheven van de meld- en herplantplicht! Anders dan Staatsbosbeheer als reactie op de Zembla- uitzending vertelt, verdwijnen de takken lang niet alle in de versnipperaar, want vele liggen nu nog op de grond te rotten. Talloze bomen daarentegen zijn domweg WEL versnipperd voor duurzame biomassa en veelal zonder toezicht. Bergen vol getuigen van het delict. Er was geen toezicht. Het was een grote machinekamer daar in de bossen.

Op zich is afval in de vorm van biomassa niet verkeerd; het wordt anders als lukraak steeds meer bos wordt geofferd voor de energiecentrales als groene energie zonder dat vooraf herplant is gepleegd. Net als vroeger de bosbouwer een bos beheerde. Een bos was ingedeeld in vakken en men wist precies welk vak oogstrijp was, welk vak gedund, etc.

Men bedenke overigens wel dat verbranding in de onderste regionen van een de piramide staat, het is dus het minst duurzame in een biobased economy…… http://virida.nl/cascadering-waardepiramide.html

Maar er is geen boswachter meer die dat vak bosbouw heeft geleerd in Velp durven we te verwedden. Als er al een rondloopt dan krijgt hij geen voet aan de grond. Deze grootschalige aanval op hout is niet meer aan te planten: de bossen gaan eraan. Zie ook dit ouder bericht . in the Guardian: “Protected forests are being indiscriminately felled across Europe to meet the EU’s renewable energy targets, according to an investigation by the conservation group Birdlife.Up to 65% of Europe’s renewable output currently comes from bioenergy, involving fuels such as wood pellets and chips, rather than wind and solar power.” https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/24/protected-forests-in-europe-felled-to-meet-eu-renewable-targets-report?CMP=share_btn_link

Helpt het nou echt?                                                                                                                                                         Veel grootschalige bio-energie projecten zoals die thans plaatsvinden blijken desastreus voor de natuur. Bovendien helpen ze ook al niet bij het tegengaan van klimaatverandering. Dit blijkt uit een uitgekomen ‘zwartboek’ van BirdLife Europa  en Transport & Environment.                                                                                                                    Zie ook Poels hierover in zijn recente uitstekende onthutsende ‘The Uncertainty Has Settled’. In een zoektocht van anderhalf uur bevraagt de documentairemaker de aanname dat de mens afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen om zo de opwarming van de aarde af te remmen. Prachtig is Poels’ groeiende verbazing als hij, op bezoek bij gerenommeerde wetenschappers – onder wie de inmiddels 93-jarige wis- en natuurkundige Freeman Dyson – begrijpt dat dit verhaal zo niet klopt. ,,Die klimaathysterie blijkt vooral een hype van politici en lobbyisten,” zegt Poels. ,,Onder wetenschappers bestaat er geen echte consensus.”

De discussie over het klimaat is echter dermate gepolitiseerd, dat degenen die kanttekeningen willen plaatsen worden “ kalltgestellt”. Zie recent de ophef over uitlatingen van een Statenlid die totaal uit het verband zijn getrokken.

Bosbodems heilig in Duitsland                                                                                      In veel Nederlandse bossen struikel je letterlijk over alles en nog wat. Het is een heel geklauter door de diepe sporen van harvester’s en forwarders. Meestal netjes op 18 tot 20 meter van elkaar, maar ook wel eens op 9 meter en hier en daar zelfs kriskras door de opstand. Duitse bosbouwers gruwen bij het zien van de verwoesting van de bosbodems in heel Nederland zegt Harrie Schreppers van de KNVB.Bij onze oosterburen is de bosbodem heilig, wordt er gezegd. Daarom bepalen de beheerders daar hoe er in het bos geoogst wordt, en niet zoals zo vaak hier, de eigenaren van de grote machines. Vanaf de tijd van bebossing van de woeste gronden zijn we bossen gaan aanplanten waarbij we hoopten op het opbouwen van goede bosbodems, in eerste instantie voor een goede houtproductie. Als de bosbodem zo wordt toegetakeld omdat er geen enkel toezicht is, is het raadzaam dat de HH natuuurbeheerders eens naar onze oosterburen kijken hoe je op een duurzame wijze met bos en de bodem kunt omgaan.

Bos maakt plaats voor horizontale natuur                                                                                                                                         Niet alleen het Dwingelderveld, ook het Drents Friese Wold is weer ‘duurzaam’ kaler geworden. Schrijver dezes bezocht de plaatsen die dit voorjaar nog enig bos hadden maar dat is ook weggekapt. Hoe kan het zijn dat een Vogelrichtlijngebied voor Zwarte Specht en Wespendief met deze habitat te doen krijgt? Er geldt een plicht tot behoud van de habitat voor deze dieren en het zou een novum zijn als ze nu ineens paaltje konden tikken en de open vlakte opzochten !

Overijssel ook exoten-kaal?                                                                                                                 Ons bereikte het bericht dat thans Overijssel aan de beurt is. Exoten zouden “ verdroging” veroorzaken. Dus in de oven ermee. Dat de overheid en bosbeheerders nog steeds wegkomen met deze drogreden is kwalijk.

 

 

 

Stichting de Woudreus